THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2021-Trường Đại Học Sungkyunkwan

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2021

Thời gian

Lần 1

Lần 2

Nộp online

10:00, 08/03 (Thứ Hai) ~

17:30, ngày 19 tháng 3 (thứ sáu), năm 2021

 

10:00, ngày 10 tháng 5 (Thứ Hai) ~

17:30, ngày 28 tháng 5 (T6), năm 2021

 

Nộp trực tiếp

Ngày 08 tháng 3 (thứ Hai) ~ ngày 19 tháng 3 (thứ Sáu), năm 2021

Ngày 10 tháng 5 (Thứ Hai) ~ 28 tháng 5 (Thứ Sáu), năm 2021

Hạn nộp hồ sơ

15:00, 23/04 (T6), 2021

15:00, 09/07 (T6), 2021

2.Yêu cầu

Yêu cầu về Đơn đăng ký cho Mỗi Đơn vị Nhập học
 Ứng viên phải đăng ký hai đơn vị tuyển sinh
※ Đơn vị tuyển sinh chỉ tuyển sinh viên năm nhất vào Học kỳ mùa xuân (năm học bắt đầu từ tháng 3): * Kiến trúc (5 năm), * Diễn viên Sân khấu · Điện ảnh · Truyền hình

 

 

Đăng kí nhập học lần 1

◾ Cao đẳng liên kết-Khoa học xã hội

◾ Quản trị kinh doanh

 ◾ Phim, Truyền hình và Đa phương tiện

 ◾ Thiết kế Thời trang

 ◾ Khoa học Thể thao

Đăng kí nhập học lần 2

◾ Cao đẳng liên kết-Khoa học nhân văn

◾ Cao đẳng liên kết-Khoa học tự nhiên

◾ Cao đẳng liên kết-Kỹ thuật

◾ Kỹ thuật điện và điện tử

*********Yêu cầu quốc tịch
(Theo thời điểm nộp đơn) Sinh viên quốc tế có cha mẹ là công dân nước ngoài. ◾ Đương đơn và (các) cha / mẹ của đương đơn không được mang hai quốc tịch bao gồm cả quốc tịch Hàn Quốc applicant Đương đơn có quốc tịch Đài Loan với một trong hai cha mẹ mang quốc tịch Hàn Quốc không đủ điều kiện ◾ Nếu đương đơn hoặc cha mẹ từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc, đương đơn và cha mẹ phải gặp cả hai điều kiện ①, ② dưới đây và nộp các tài liệu hỗ trợ:
① ứng viên và cha mẹ đã có quốc tịch nước ngoài trước khi nhập học trung học (nộp hồ sơ
bằng chứng về việc có quốc tịch nước ngoài với ngày của cả người nộp đơn và cha mẹ được yêu cầu)
② ứng viên và cha mẹ đã từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc vào thời điểm nộp đơn (nộp bằng chứng
hủy quốc tịch (mất quốc tịch) với ngày của cả người nộp đơn và cha mẹ được yêu cầu)
※ Phải nộp giấy tờ của người nộp đơn và cha mẹ xác nhận ①, ② ◾ Người nộp đơn có quốc tịch Hàn Quốc do cha mẹ nhập quốc tịch không thể nộp đơn ◾ Nếu không thể nộp một trong các giấy tờ của cha mẹ vì lý do cụ thể (ví dụ: ly hôn,
tái hôn, chết, v.v.), giấy chứng nhận do chính phủ cấp chứng minh lý do như vậy nên được nộp. ※ Gia đình một bên: giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân của cha / mẹ cũng cần được nộp.

********Yêu cầu 

-Nợ Topik
-Học xong lớp 4
-Bắt buộc xin dấu tím ở Việt Nam

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/du%20h%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c/151605537_1423948384608510_4145347240940332474_o.jpg