THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2021-Trường Đại học Quốc gia Seoul - TOP 1%

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2021

-Hạn nộp hồ sơ online : 2/3-11/3/2021

-Phỏng vấn : Tháng 4/5/2021

-Thông báo trúng tuyển : 18/6/2021

-Đóng học phí : Đầu tháng 7/2021

-Nhập học : Cuối tháng 8/2021

2.Yêu cầu nộp hồ sơ :

Ứng viên sẽ bị loại nếu không nộp hồ sơ trong thời gian nộp đơn trực tuyến.
• Chỉ có thể nộp hồ sơ bằng hệ thống ứng dụng trực tuyến, gửi qua đường Bưu điện / Email / Fax không hợp lệ.
• Tất cả các tài liệu phải là bản gốc và phải được viết bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh. Tham khảo trang 12.
• Thông tin cá nhân phải được tô sáng / đánh dấu bằng bút màu trước khi tải lên. - Tên, ngày sinh và ngày tốt nghiệp (dự kiến), v.v.
• Các tệp được tải lên phải ở định dạng JPG, PNG hoặc PDF trong kích thước tệp 8MB. - Mọi tệp không đọc được (tệp được mã hóa, không thể mở được) được coi là chưa được gửi

3.Học phí

Học phí Phí duyệt hồ sơ Phí bảo hiểm và tài liệu học tập
6,920,000 KRW (buổi sáng) 60,000 KRW Tùy theo năm học trường sẽ có mức thu khác nhau.
Bảo hiểm ~ 120.000 KRW
Tài liệu ~ 25.000 KRW
6,320,000 KRW (buổi chiều)

4. Học bổng

  • Sinh viên hoàn thành năm cấp học liên tiếp và nhận được năm giải thưởng cho sự chuyên cần hoặc danh dự sẽ được trao tặng học bổng lên tới 100% học phí của cấp tiếp theo.
  • Những SV đạt được điểm cao và làm gương cho những người khác có thể được trao học bổng với số tiền 300.000 KRW theo đề nghị của giáo viên
  • SV cũng có thể được trao học bổng theo đề nghị của giáo viên và thông qua cuộc họp của hội đồng quản trị.

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/du%20h%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c/151605537_1423948384608510_4145347240940332474_o.jpg