THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2021-Trường Đại Học Nữ Sungshin - TOP 1%

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2021

-Hạn nộp hồ sơ online : 6/5-13/5/2021

-Hạn nộp hồ sơ trực tiếp : 6/5-14/5/2021

-Test đầu vào : 5/6/2021

-Thông báo trúng tuyển : 1/7/2021

-Hạn nộp học phí : 1/7-6/7/2021

2.Học bổng

Loại học bổng

Điều kiện nhận học bổng

Số tiền (không bao gồm phí nhập học)

 

Học bổng loại 1

Điểm xét tuyển (tổng 100 điểm,hoặc 85 điểm trở lên)

Giảm 30% học phí

Điểm xét tuyển (tổng 100 điểm) hoặc 80-84 điểm

Giảm 20% học phí

 

Học bổng loại 2

Kiểm tra năng lực tiếng Hàn (TOPIK) cấp 5 trở lên

Giảm 30% học phí

Kiểm tra năng lực tiếng Hàn (TOPIK) cấp 4 trở lên

Giảm 20% học phí

 

Học bổng loại 3

Điểm trung bình 3.6 trở lên

Giảm 30% học phí

Điểm trung bình dưới 3,6–3,3 hoặc cao hơn

Giảm 20% học phí

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203.jpg