THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2021-Trường Đại Học Korea

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2021

-Hạn nộp hồ sơ online : 3/3-31/3/2021

-Hạn nộp hồ sơ trực tiếp : 3/3-1/4/2021

-Lịch phỏng vấn : 17/5-21/5/2021

-Thông báo trúng tuyển : 11/6/2021

-Hạn nộp học phí : 21/6-27/6/2021

-Phát hành giấy nhập học : Tháng 7/2021

-Bổ sung hồ sơ : 16/8-31/8/2021

-Lịch nhập học : 1/9/2021

2.Yêu cầu :

-Người nộp đơn phải hoàn thành chương trình giáo dục thường xuyên tiểu học và trung học cơ sở, tương đương từ Lớp 1 đến Lớp 12
trong hệ thống giáo dục của Hàn Quốc, ở Hàn Quốc hoặc ở nước ngoài.
- Việc hoàn thành các kỳ thi kiểm tra trình độ và các chương trình như GED, giáo dục tại nhà, các khóa học trực tuyến hoặc trường ngoại ngữ, v.v. từ cấp tiểu học, trung học đến cao hơn không được coi là tương đương với chương trình học thông thường.

3.Phí đăng kí:

-Khoa học & Nhân văn :150.000 KRW
-Nghệ thuật & Thiết kế : 200.000 KRW

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/du%20h%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c/151605537_1423948384608510_4145347240940332474_o.jpg