THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2021-Trường Đại học Khoa học Công nghệ Seoul

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2021

-Hạn nộp hồ sơ online : 6/4-29/4/2021

-Hạn nộp hồ sơ trực tiếp : 6/4-29/4/2021

-Phỏng vấn: đầu tháng 6/2021

-Thông báo trúng tuyển: Cuối tháng 6/2021

-Đóng học phí : Giữa tháng 7/2021

-Giấy chứng nhận nhập học ; Sau khi đóng học phí

-Nhập học : 1/9/2021

2.Học bổng:

– Học bổng đại học: Chỉ áp dụng với học kì đầu tiên

Yêu cầu Chi tiết
TOPIK cấp 4 hoặc TOEFL iBT 80
+  Kết quả đánh giá hồ sơ: Loại B trở lên
50% học phí
TOPIK cấp 5 or TOEFL iBT 90
+  Kết quả đánh giá hồ sơ: Loại B trở lên
Toàn bộ học phí
TOPIK cấp 6 hoặc TOEFL iBT 100
+  Kết quả đánh giá hồ sơ: Loại A trở lên
Toàn bộ học phí và phí ăn ở

Từ kì thứ 2 trở đi, học bổng sẽ được trao dựa trên thành tích của kì học trước đó.

3.Học phí:

Hệ đào tạo Chuyên ngành đào tạo Học phí
ĐẠI HỌC Ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn 2,362,940 KRW/ kỳ
Ngành Kỹ thuật

 

Công nghệ sinh học và năng lượng

Kỹ thuật Truyền thông và Thông tin

 

 

2,770,210 KRW /kỳ

Ngành Nghệ thuật và Thiết kế 2,815,710 KRW/kỳ
Ngành Kiến trúc 2,815,710 KRW/kỳ
Ngành Kinh doanh và Công nghệ Quản trị Kinh doanh 2,362,940 KRW/kỳ
Kỹ thuật Hệ thống thông tin vàCông nghiệp 2,795,480 KRW/kỳ
SAU ĐẠI HỌC Các chuyên ngành trên Từ 3,280,000 đến 3,987,000 KRW/ kỳ

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/du%20h%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c/151605537_1423948384608510_4145347240940332474_o.jpg