THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2021-Trường Đại Học Hanyang ERICA Campus- TOP 1%

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2021

-Hạn nộp hồ sơ online : Tháng 4/2021

-Hạn nộp hồ sơ trực tiếp : Tháng 5/2021

-Phỏng vấn : Tháng 6/2021

2.Học bổng Đại học

Loại học bổng

Điều kiện

Chi tiết

Học bổng đầu vào

(Kỳ học đầu tiên)

Top 2% Sinh viên có thành tích đầu vào tốt nhất

100% học phí

Top 2-3% Sinh viên có thành tích đầu vào tốt nhất

70% học phí

Top 3-10% Sinh viên có thành tích đầu vào tốt nhất

50% học phí

Top 10-55% Sinh viên có thành tích đầu vào tốt nhất

10% học phí

Học bổng sau khi nhập học (Áp dùng cho các kỳ học)

GPA 4.0 trở lên

70% học phí

GPA 3.5 – 4.0

50% học phí

GPA 3.0 – 3.5

30% học phí

Đối với sinh viên quốc tế năm nhất tham giá Khóa học Chuyên sâu cho sinh viên quốc tế ÍC, học bổng dựa trên GPA 3.0 – 3.5 ( Giảm 30% học phí) sẽ không được áp dụng

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/du%20h%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c/151605537_1423948384608510_4145347240940332474_o.jpg