THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2021-Trường Đại Học Dongguk

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2021

-Hạn nộp hồ sơ online : Tháng 4/2021

-Hạn nộp hồ sơ trực tiếp : Tháng 5/2021

2.Phí nhập học và học bổng

-Phí nhập học : 75,000 KRW

-Học phí:

Ngành

Học phí

Tổng

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

6,118,000 KRW

7,165,000 KRW

KỸ THUẬT

6,966,000 KRW

8,013,000 KRW

Dược sĩ

7,725,000 KRW

8,740,000 KRW

Khoa học xã hội và nhân văn

5,274,000 KRW

6,321,000 KRW

 

 

THUỐC CHỮA BỆNH

8,196,000 KRW

9,243,000 KRW

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/du%20h%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c/151605537_1423948384608510_4145347240940332474_o.jpg