THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2021-Đại Học Konkuk - Top 1%

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2021

-Hạn nộp hồ sơ online : 20/4-5/5/2021

-Hạn nộp hồ sơ trực tiếp :20/4-6/5/2021

-Phỏng vấn : 5/6/2021

-Thông báo trúng tuyển : 22/6/2021

-Nhập học : 31/8/2021

2.Học phí :

Ngành

Học phí

Phí nhập học(Chỉ phải trả  học kỳ đầu tiên)

Tổng

KHOA HỌC TỰ NHIÊN / MÔI TRƯỜNG/ VẬT LÝ

6,066,000 KRW

   1,015,000 KRW

   7,081,000 KRW

KỸ THUẬT / MỸ THUẬT

7,078,000 KRW

   1,015,000 KRW

8,093,000 KRW

THUỐC THÚ Y

7,725,000 KRW

  1,015,000 KRW

8,740,000 KRW

Khoa học xã hội và nhân văn

Công nghệ Giáo dục

Công nghiệp tiên tiến

 5,057,000 KRW

 

6,066,000 KRW

 

   1,015,000 KRW

6,072,000 KRW

 

  7,081,000 KRW

THUỐC CHỮA BỆNH

8,596,000 KRW

   1,015,000 KRW

9,611,000 KRW

3.Yêu cầu:

-Topik 3 trở lên
-Học qua lớp 3 của trường
-Bắt buộc dấu tím
-CMTC : 20.000 USD 

4.Học bổng :

-Topik 3 : 30%
-Topik 4 : 40%
-Topik 5 : 50%
-Topik 6 : 60%

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/du%20h%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c/151605537_1423948384608510_4145347240940332474_o.jpg