Lý tưởng mục tiêu giáo dục của trường đại học Inha Hàn Quốc

Lý tưởng của trường đại học Inha: Phát triển cá nhân, Tìm kiếm sự thật, và dịch vụ cho xã hội

Được thành lập vào năm 1954 để thực hiện ước muốn thân yêu nhất của trao quyền và mang lại sự thịnh vượng cho đất nước, Đại học Inha với lý tưởng xây dựng học sinh, tìm kiếm chân lý và phục vụ xã hội để thể hiện nguyên tắc thành lập của trường Đại học sáng tạo, siêng năng và dịch vụ.

"Chân lý" phương châm của nhà trường, cho thấy một nỗ lực trường đại học nghiên cứu để góp phần nâng cao dân tộc cũng như tất cả xã hội loài người, để tham gia vào liên kết lớn trên thế giới, và để đạt được thành tích học tập trong việc tìm kiếm cho sự thật thông qua giáo dục liên tục và đào tạo. Trên cơ sở những lý tưởng trên, trường đại học Inha phấn đấu để đạt được các mục tiêu sau đây để đào tạo tcác sinh viên, nuôi dưỡng những ý tưởng lành mạnh, và đạt được mục tiêu giáo dục về nuôi dưỡng nhân tài sẽ góp phần vào sự phát triển của đất nước và xã hội loài người bằng cách nghiên cứu sâu sắc lý thuyết và áp dụng chúng trong thực tế.

Để nuôi dưỡng nhân tài đóng góp cho sự tiến bộ của nhân loại dựa trên đạo đức là quan trọng
Trường đại học Inha cố gắng trau dồi những nhà lãnh đạo có trình độ bằng cách cung cấp một chương trình giáo dục phổ thông đa dạng để trang bị cho sinh viên với kiến thức, đạo đức và đào sâu kiến thức và công nghệ khoa học đa ngành.

Để nuôi dưỡng nhân tài có tính sáng tạo và khả năng thể hiện các ý với cái nhìn sâu sắc vào các xu hướng toàn cầu, trong khi theo đuổi kiến thức thực tế và sự thật
Trường đại học Hàn Quốc này luôn nỗ lực để phát triển một lĩnh vực thực tế của khoa học như vậy để giữ một vị trí nổi bật trong học tập và quốc tế.

Để nuôi dưỡng nhân tài có những kỹ năng để lãnh đạo quốc gia và theo đuổi sự thịnh vượng cho người dân
Trường đại học Inha đang nằm ở Incheon Megalopolis, đó là vị trí trên trục địa lý của vùng Đông Bắc Á, có khả năng để dẫn dắt tương lai Hàn Quốc và để đảm nhận vai trò chính cho giáo dục đại học trong khu vực.

Để hiện thực hóa ý tưởng giáo dục của trường đề cập mục tiêu học tập và định hướng trên, tất cả các trường đại học đã thiết lập. Sở và chuyên ngành trong mỗi trường đại học cũng đã đặt ra mục tiêu giáo dục của mình trong kết nối với các mục tiêu, nhằm cơ cấu, hệ thống và thực hiện của nhà trường lý tưởng giáo dục, mục tiêu và mục tiêu trong thế giới thực.

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/du%20h%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c/151605537_1423948384608510_4145347240940332474_o.jpg