Đại học Hanyang đóng vai trò quan trọng trong nền giáo dục Hàn Quốc

Đại học Hanyang đã đào tạo nên những sinh viên tốt nghiệp thông minh và sáng tạo, tuân thủ các nguyên tắc của sự siêng năng, trung thực, khiêm tốn và dịch vụ, nhằm mục đích nghiên cứu tầm cỡ toàn cầu cao nhất và tích cực tham gia trong một loạt các dịch vụ xã hội.

Trong suốt 70 năm qua, Đại học Hanyang đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và xã hội của Hàn Quốc. Gần đây hơn, Hanyang đã chuẩn bị cho môi trường thay đổi nhanh chóng cả trong nước và ở nước ngoài bằng cách nhằm thiết lập trở thành một tổ chức chuyên nghiệp hơn. Vì vậy, Hanyang cam kết tuân thủ các yêu cầu và mong đợi của xã hội.

Mọi thành viên của Hanyang được mong đợi sẽ làm hết sức mình để tuân thủ và tuân thủ các quy tắc đạo đức của trường bằng cách cá nhân duy trì các quy định về đạo đức và tiêu chuẩn đạo đức. Với mục đích tiên phong trong giáo dục, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng trong xã hội toàn cầu này, "Giấc mơ 100 năm Hanyang" được nêu ra trong bản tuyên ngôn sau: Quy tắc ứng xử đạo đức của trường Đại học Hanyang.

Bằng cách tuân thủ triết lý sáng lập của trường đại học về "Tình yêu trong hành động", tập thể giảng viên giáo viên trường đại học Hàn Quốc này cố gắng góp phần vào sự thịnh vượng của nhân loại bằng cách đào tạo những sinh viên tốt nghiệp thành công và có trách nhiệm tìm kiếm kiến ​​thức và sự thật. Những nguyên tắc mà giảng viên tại đại học Hanyang cần có:

Đầu tiên,

Giáo sư phải tôn trọng và thừa nhận sự đa dạng của sinh viên. Giáo viên giảng viên hướng dẫn sinh viên nâng cao năng lực, áp dụng sự thông minh và yêu cầu đạo đức đòi hỏi trong xã hội.

Thứ hai,

Giáo sư sẽ tuân theo các phương pháp nghiên cứu thích hợp và chịu trách nhiệm về các kết quả đạt được từ họ. Các giáo sư sẽ tôn trọng nghiên cứu và nghiên cứu của đồng nghiệp và đánh giá công việc của họ một cách công bằng.

Thứ ba,

Các giáo sư sẽ chủ động sử dụng lĩnh vực chuyên môn và các phát hiện nghiên cứu của họ cho các dịch vụ xã hội, và do đó góp phần thúc đẩy cả đất nước và nhân loại nói chung.

Thứ tư,

Giáo sư sẽ duy trì hình thức và phẩm giá của một nhà giáo dục, duy trì sự công bằng và đạo đức, và sẽ không sử dụng các phương tiện bất công để tìm kiếm lợi nhuận cá nhân.

Thứ năm,

Giáo sư sẽ tuân thủ các quy định của trường và tích cực hợp tác với quản lý học thuật để hoạt động hiệu quả và hiệu quả của tổ chức.

Xem thêm:

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/du%20h%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c/151605537_1423948384608510_4145347240940332474_o.jpg