Danh sách các trường đại học ở Hàn Quốc

Giúp bạn hiểu đầy đủ về các trường đại học ở Hàn Quốc. Bạn có thể tìm được những thông tin chi tiết về địa chỉ, mức học phí cũng như những đặc điểm nổi bật của từng trường đại học tại Hàn Quốc như trường đại học Seoul, trường đại học Sangji, đại học Korea Hàn Quốc

Trường Đại học Quốc gia Kyungpook

Địa chỉ: Daegu

Học phí: 5,400,000 Won

Trường Đại Học Chosun

Địa chỉ: Kwang ju

Học phí: 4,000,000 Won

Trường Đại học quốc tế Hanbat

Địa chỉ: Daejeon

Học phí: 8,530,000 Won

Trường Đại học Quốc gia Chonnam

Địa chỉ: Kwang ju

Học phí: 7,150,000 Won

Trường đại học Honam - TOP 1%

Địa chỉ: Kwang ju

Học phí: 7,551,000 Won

Trường Đại Học Hanyang ERICA Campus

Địa chỉ: Gyeonggi-do

Học phí: 8,050,000 Won

Trường Đại Học Daegu - TOP 1%

Địa chỉ: Daegu

Học phí: 7,745,000 Won

Trường Đại Học Konyang - TOP 1%

Địa chỉ: Daejeon

Học phí: 5,960,000 Won

Trường Đại Học Daejin

Địa chỉ: Gyeonggi-do

Học phí: 6,630,000 Won

Trường Đại Học Seoul

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 7,330,000 Won

Trường Đại Học Yonsei

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 13,780,000 Won


http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png