Danh sách các trường đại học ở Hàn Quốc

Giúp bạn hiểu đầy đủ về các trường đại học ở Hàn Quốc. Bạn có thể tìm được những thông tin chi tiết về địa chỉ, mức học phí cũng như những đặc điểm nổi bật của từng trường đại học tại Hàn Quốc như trường đại học Seoul, trường đại học Sangji, đại học Korea Hàn Quốc

Trường Đại học Gangneung- Wonju - TOP 1%

Địa chỉ: Gangneung

Học phí: 8,010,000 Won

Trường đại học Kosin - TOP 1%

Địa chỉ: Busan

Học phí: 6,420,000 Won

Trường Đại Học Kwangwoon

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 6,500,000 Won

Korea Aerospace University

Địa chỉ: Gyeonggi-do

Học phí: 4,950,000 Won

Trường Đại Học Sunmoon - TOP 1%

Địa chỉ: Chungcheongnam-do

Học phí: 4,880,000 Won

Đại học Paichai-TOP 1%

Địa chỉ: Daejeon

Học phí: 6,410,000 Won

Trường Đại học nữ Hanyang

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 5,800,000 Won

Đại học Joongbu - TOP 1%

Địa chỉ: Chungcheongnam-do

Học phí: 0 Won

Trường Đại học Gachon - TOP 1%

Địa chỉ: Gyeonggi-do

Học phí: 4,850,000 Won

Trường Đại Học Donga

Địa chỉ: Busan

Học phí: 7,250,000 Won

Trường Đại học Soonchunhyang

Địa chỉ: Cheonan

Học phí: 6,830,000 Won

Trường Đại học Keimyung

Địa chỉ: Daegu

Học phí: 8,100,000 Won


http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png