Danh sách các trường đại học ở Hàn Quốc

Giúp bạn hiểu đầy đủ về các trường đại học ở Hàn Quốc. Bạn có thể tìm được những thông tin chi tiết về địa chỉ, mức học phí cũng như những đặc điểm nổi bật của từng trường đại học tại Hàn Quốc như trường đại học Seoul, trường đại học Sangji, đại học Korea Hàn Quốc

Trường Đại Học SangJi

Địa chỉ: Wonju

Học phí: 7,000,000 Won

Trường Đại học bách khoa Hàn Quốc - TOP 1%

Địa chỉ: Gyeonggi-do

Học phí: 5,645,040 Won

Trường Đại Học Nữ Seoul

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 7,740,000 Won

Đại học Quốc gia Chonbuk- TOP 1%

Địa chỉ: Jeonju

Học phí: 9,460,000 Won

Trường Đại Học Ajou-Top 1%

Địa chỉ: Gyeonggi-do

Học phí: 8,500,000 Won

Trường Đại Học kỹ thuật Kumoh - TOP 1%

Địa chỉ: Gumi

Học phí: 4,400,000 Won

Trường Đại học Wonkwang

Địa chỉ: Jeollabuk-do

Học phí: 4,850,000 Won

Trường Đại Học Hannam

Địa chỉ: Daejeon

Học phí: 6,465,000 Won

Trường Đại học Hoseo - TOP 1%

Địa chỉ: Chungcheongnam-do

Học phí: 6,260,000 Won

Trường Đại Học Inje

Địa chỉ: Gyeongsangnam-do

Học phí: 7,120,000 Won

Trường Đại Học Yeungnam - TOP 1%

Địa chỉ: Gyeongsangbuk-do

Học phí: 6,250,000 Won

Trường đại học CheongJu - TOP 1%

Địa chỉ: Chungcheongbuk-do

Học phí: 5,662,500 Won


http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png