Danh sách các trường đại học ở Hàn Quốc

Giúp bạn hiểu đầy đủ về các trường đại học ở Hàn Quốc. Bạn có thể tìm được những thông tin chi tiết về địa chỉ, mức học phí cũng như những đặc điểm nổi bật của từng trường đại học tại Hàn Quốc như trường đại học Seoul, trường đại học Sangji, đại học Korea Hàn Quốc

Trường Đại Học Sungkyunkwan - TOP 1%

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 9,702,000 Won

Trường Đại Học HanYang - TOP 1%

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 7,970,000 Won

Trường Đại Học Kookmin - TOP 1%

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 8,672,400 Won

Trường đại học quốc gia Gangwon

Địa chỉ: Chuncheon

Học phí: 5,820,000 Won

Trường Đại Học Chungbuk - TOP 1%

Địa chỉ: Cheongju

Học phí: 4,870,000 Won

Trường Đại học Chungnam - TOP 1%

Địa chỉ: Daejeon

Học phí: 6,970,000 Won

Trường Đại Học Dongmyung

Địa chỉ: Busan

Học phí: 7,680,000 Won

Trường Đại Học Kyungsung - TOP 1%

Địa chỉ: Busan

Học phí: 8,160,700 Won

Trường Đại Học Daejeon - TOP 1%

Địa chỉ: Daejeon

Học phí: 8,440,000 Won

Trường Đại Học Mokwon

Địa chỉ: Daejeon

Học phí: 4,960,000 Won

Trường Đại Học Semyung - TOP 1%

Địa chỉ: Chungcheongbuk-do

Học phí: 7,050,000 Won

Trường Đại Học Dankook (Cheonan Campus)

Địa chỉ: Cheonan

Học phí: 8,000,000 Won


http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png