Danh sách các trường đại học ở Hàn Quốc

Giúp bạn hiểu đầy đủ về các trường đại học ở Hàn Quốc. Bạn có thể tìm được những thông tin chi tiết về địa chỉ, mức học phí cũng như những đặc điểm nổi bật của từng trường đại học tại Hàn Quốc như trường đại học Seoul, trường đại học Sangji, đại học Korea Hàn Quốc

Trường Đại học Ngoại ngữ Busan - TOP 1%

Địa chỉ: Busan

Học phí: 4,825,000 Won

Trường Đại Học KyungHee - TOP 1%

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 13,320,000 Won

Trường Đại Học SangMyung

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 5,570,000 Won

Trường đại học nữ sinh Duksung - TOP 1%

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 7,642,000 Won

Trường Đại Học Nữ Sungshin - TOP 1%

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 4,860,000 Won

Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 10,960,000 Won

Trường Đại Học Jeju - TOP 1%

Địa chỉ: Jeju-Do

Học phí: 8,480,000 Won

Trường Đại Học Yongin

Địa chỉ: Gyeonggi-do

Học phí: 4,830,000 Won

Trường Đại Học Hansung

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 6,750,000 Won

Trường Đại Học Pukyong

Địa chỉ: Busan

Học phí: 5,060,000 Won

Trường Đại Học Nam Seoul

Địa chỉ: Cheonan

Học phí: 6,744,000 Won

Trường Đại Học Ulsan

Địa chỉ: Ulsan

Học phí: 7,040,000 Won


http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png