Danh sách các trường đại học ở Hàn Quốc

Giúp bạn hiểu đầy đủ về các trường đại học ở Hàn Quốc. Bạn có thể tìm được những thông tin chi tiết về địa chỉ, mức học phí cũng như những đặc điểm nổi bật của từng trường đại học tại Hàn Quốc như trường đại học Seoul, trường đại học Sangji, đại học Korea Hàn Quốc

Đại học Dongseo

Địa chỉ: Busan

Học phí: 4,060,000 Won

Trường đại học CheongJu

Địa chỉ: Chungcheongbuk-do

Học phí: 5,662,500 Won

Korea Aerospace University

Địa chỉ: Gyeonggi-do

Học phí: 4,950,000 Won

Trường Đại học Gachon

Địa chỉ: Gyeonggi-do

Học phí: 4,850,000 Won

Trường đại học Kosin

Địa chỉ: Busan

Học phí: 6,420,000 Won

Đại học Paichai-TOP 1%

Địa chỉ: Daejeon

Học phí: 6,410,000 Won

Đại học Joongbu

Địa chỉ: Chungcheongnam-do

Học phí: 0 Won

Trường Đại học Quốc gia Seoul

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 8,850,000 Won

Trường Đại học Inha - TOP 1%

Địa chỉ: Incheon

Học phí: 4,850,000 Won

Trường đại học Seokyeong

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 4,850,000 Won

Trường Đại học Woosong - TOP 1%

Địa chỉ: Daejeon

Học phí: 8,000,000 Won

Trường Đại học Soon Chun Hyang

Địa chỉ: Chungcheongnam-do

Học phí: 4,850,000 Won


http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png