Danh sách các trường đại học ở Hàn Quốc

Giúp bạn hiểu đầy đủ về các trường đại học ở Hàn Quốc. Bạn có thể tìm được những thông tin chi tiết về địa chỉ, mức học phí cũng như những đặc điểm nổi bật của từng trường đại học tại Hàn Quốc như trường đại học Seoul, trường đại học Sangji, đại học Korea Hàn Quốc

Trường Đại học Inha - TOP 1%

Địa chỉ: Incheon

Học phí: 4,850,000 Won

Trường đại học Seokyeong - TOP 1%

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 4,850,000 Won

Trường Đại học Woosong - TOP 1%

Địa chỉ: Daejeon

Học phí: 8,000,000 Won

Trường Đại học Soon Chun Hyang

Địa chỉ: Chungcheongnam-do

Học phí: 4,850,000 Won

Trường Đại học Dong-Eui - TOP 1%

Địa chỉ: Busan

Học phí: 6,800,000 Won

Trường Đại học Khoa học Công nghệ Seoul

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 5,250,000 Won

Trường đại học Silla - TOP 1%

Địa chỉ: Busan

Học phí: 5,813,000 Won

Trường Đại học Quốc gia Gyeongsang

Địa chỉ: Gyeongsangnam-do

Học phí: 9,020,000 Won

Trường đại học MyongJi

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 8,086,000 Won

Trường Đại học nữ Ewha - TOP 1%

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 9,790,000 Won

Trường Đại học Hongik - TOP 1%

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 6,315,000 Won

Trường Đại Học Sejong - TOP 1%

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 7,920,000 Won