Danh sách các trường đại học ở Hàn Quốc

Giúp bạn hiểu đầy đủ về các trường đại học ở Hàn Quốc. Bạn có thể tìm được những thông tin chi tiết về địa chỉ, mức học phí cũng như những đặc điểm nổi bật của từng trường đại học tại Hàn Quốc như trường đại học Seoul, trường đại học Sangji, đại học Korea Hàn Quốc

Catholic University of Korea - Top 1%

Địa chỉ: Gyeonggi-do

Học phí: 7,582,000 Won

Trường Đại Học Sogang

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 7,140,000 Won

Đại học Konyang

Địa chỉ: Daejeon

Học phí: 5,840,000 Won

Trường Đại Học Dongguk - TOP 1%

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 7,890,000 Won

Trường Đại Học Korea

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 11,426,000 Won

Trường Đại Học Konkuk - Top 1%

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 11,090,000 Won

Trường Đại Học ChungAng-Top 1%

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 8,650,000 Won

Đại học Dongseo - TOP 1%

Địa chỉ: Busan

Học phí: 4,060,000 Won

Trường Đại Học Nữ Dongduk

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 8,150,000 Won

Trường đại học Dankook - TOP 1%

Địa chỉ: Gyeonggi-do

Học phí: 5,250,000 Won

Đại học quốc gia Incheon - TOP 1%

Địa chỉ: Incheon

Học phí: 4,850,000 Won

Trường Đại học Quốc gia Seoul

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 8,850,000 Won