Danh sách các trường đại học ở Hàn Quốc

Giúp bạn hiểu đầy đủ về các trường đại học ở Hàn Quốc. Bạn có thể tìm được những thông tin chi tiết về địa chỉ, mức học phí cũng như những đặc điểm nổi bật của từng trường đại học tại Hàn Quốc như trường đại học Seoul, trường đại học Sangji, đại học Korea Hàn Quốc

Trường Đại Học Nữ Sungshin - TOP 1%

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 4,860,000 Won

Đại học Yonsei Wonju-TOP 1%

Địa chỉ: Wonju

Học phí: 7,050,000 Won

Trường Đại Học Sogang-TOP 1%

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 7,020,000 Won

Trường Đại Học Dongguk

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 7,890,000 Won

Trường Đại Học Korea

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 11,426,000 Won

Trường Đại Học Konkuk - Top 1%

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 11,090,000 Won

Trường Đại Học ChungAng-Top 1%

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 8,650,000 Won

Trường Đại Học Nữ Dongduk

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 8,150,000 Won

Trường đại học Dankook

Địa chỉ: Gyeonggi-do

Học phí: 5,250,000 Won

Đại học Dongseo

Địa chỉ: Busan

Học phí: 4,060,000 Won

Trường đại học Kunjang

Địa chỉ: Jeollabuk-do

Học phí: 0 Won

Đại học Kyonggi

Địa chỉ: Seoul

Học phí: 0 Won


http://duhochanquocline.com/content/ts%203_1.jpg