Cách phân loại các trường Đại học ở Hàn Quốc

Các trường đại học ở Hàn Quốc được chia thành hai loại: trường đại học đã được chứng nhận và trường đại học chưa được chứng nhận.

Tuy không có điểm khác biệt nào quá lớn giữa hai trường nhưng vì những trường đại học ở Hàn Quốc đã được công nhận thì có nhiều học sinh theo học hơn và nhà trường điều hành hoạt động đào tạo rất tốt nên khi các bạn đăng ký nhập học và xin Visa thì sẽ được Đại sứ quán đánh giá tốt hơn và sẽ có khả năng được chọn cao hơn so với trường không được công nhận. Và vì vậy nên khi làm thủ tục về visa sẽ có nhiều lợi thế hơn và có thể nhận visa dễ dàng hơn.
Hy vọng các bạn học sinh Việt Nam có dự định du học Hàn Quốc sẽ tham khảo và tìm hiểu kỹ thông tin này.

Xem thêm:

Danh sách các trường đại học ở Seoul Hàn Quốc

Trường đại học Chung Ang Hàn Quốc

Trường đại học Dongguk Hàn Quốc

Trường đại học ở Hàn Quốc được chứng nhận


Dưới đây là thông tin giải thích sơ lược về ý nghĩa của trường đại học được chứng nhận ở Hàn Quốc

  • Ý NGHĨA CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN Ở HÀN QUỐC

• Chứng nhận đánh giá cơ quan đào tạo: là chế độ công nhận một trường đị học có đóng góp với xã hội bằng cách đánh giá nhận định một trường đại học có đáp ứng đầy đủ yêu cầu cơ bản của một cơ sở giáo dục hay không và đóng góp những thành tựu như thế nào.
o Đối tượng được công nhận không phải là những điều giới hạn trong một bộ phận trường học hay một chương trình nào nhất định mà là toàn bô sự hoạt động của một cơ sở đào tạo. 
o Công nhận địa vị xã hội bằng cách công bố kết quả về một trường đại học đáp ứng đủ tiêu chí yêu cầu chứng nhận.
• Đạt được chứng nhận
o Ý nghĩa: công nhận quá trình xây dựng và phát triển của một cơ sở giáo dục có đầy đủ các điều kiện từ ý niệm giáo dục và quản trị, đào tạo, giảng viên, cơ sở thiết bị giáo dục và hỗ trợ học sinh, thành quả hoạt động và trách nhiệm với xã hội, có thể đảm bảo và ngông ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

  • PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Mục đích của chế độ chứng nhận đánh giá cơ quan đào tại đại học là nâng cao trách nhiệm đối với chất lượng giáo dục trung học, nâng cao năng lực cạnh tranh của giáo dục đại học trong và ngoài nước, thúc đẩy thể chế đảm bảo chất lượng giáo dục bậc cao nhằm đẩy mạnh hợp tác giao lưu và đuổi kịp nền giáo dục thế giới bằng cách đưa ra tiêu chuẩn chứng nhận để các trường nỗ lực đạt được những đặc trưng, những điều kiện cơ bản tối thiểu của một cơ quán giáo dục bậc đại học.
• Đảm bảo chất lượng đào tạo và không ngừng cải tiến chất lượng.
o Căn cứ vào tài liệu của nhiều năm liên tiếp và xác nhận có đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chứng nhận hay không.
o Ghi chép và xác nhận có đầy đủ tiêu chuẩn theo căn cứ vào định lượng phát triển hoạt động mỗi năm. 
o Sau khi đạt được chứng nhận có đẩy mạnh hoạt động quản lý và duy trì được những điều kiện chứng nhận hay không.
• Nâng cao trách nhiệm giáo dục của đại học.
o Xây dựng tiêu chí đánh giá về tính đại học và trách nhiệm xã hội.
o Công bố kết quả đánh giá và đẩy mạnh thông báo rộng rãi.
o Liên kết với ết quả đánh giá cơ quan giáo dục trung học phổ thông của chính phủ.
• Đẩy mạnh tính cạnh tranh và xây dựng đặc trưng riêng của đại học.
o Xác định có tạo ra thành quả phù hợp với ý niệm đào đạo và đặc trưng của bậc đại học hay không.
o Đánh giá tổng hợp dựa vào đặc trưng của đại học.
o Tìm kiếm và chia sẻ những thành tích xuất sắc.
• Mở rộng quốc tế hóa giáo dục đại học.
o Đẩy mạnh hoạt động của mạng mưới đảm bảo chất lượng giáo dục bậc cao như APQN, INQAAHE 
o Đẩy mạnh hệ thống hợp tác của đánh giá nước ngoài và cơ quan chứng nhận.
o Xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm thông tin nhận định học vị, học lực quốc gia.

  • MỤC TIÊU CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở HÀN QUỐC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

• Đại học: xây dựng hệ thống tự đánh giá và luật đánh giá tự do.
o Chứng nhận này sẽ khích lệ các trường đại học tham gia vào quá trình tự đánh giá và xây dựng hệ thống đánh giá thường xuyên, tự phân tích điểm mạnh điểm yếu của đại học và đưa ra những phương án khắc phục điểm hạn chế cần phải đối mặt cũng như định hướng phát triển đúng đắn lâu dài.
• Xã hội: Tạo dựng uy tín và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.
o Cung cấp thông tin về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học
- Đánh giá cả một hệ thống có đáp ứng đầy đủ điều kiện tối thiểu của một cơ sở đào tạo bậc cao hay không và thông báo kết quả đánh giá, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của giáo dục đại học.
o Tạo dựng tín nhiệm về giáo dục đại học.
- Một đại học có chứng nhận hay không sẽ được vận dụng như một tiêu chuẩn để người học lựa chọn học đại học.
- Sử dụng làm tài liệu căn cứ để các nhà tuyển dụng tuyển nhân viên, úy thác đào tạo nhân viên …. 
• Chính phủ: Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và mở rộng thông tin khách quan về viện trợ tài chính
o Đáp ứng nhu cầu cả xã hội về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học theo định hướng của chính phủ
- Chỉ thị về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học không biên giới của UNESCO/OECD đáp ứng nhu cầu của xã hội quốc tế về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học mang tính toàn diện của chính phủ 
o Mở rộng thông tin khách quan cần thiết trong việc hỗ trợ giáo dục đại học.
- Vận dụng và mở rộng thông tin khách quan nhằm đưa ra lựa chọn các đại học để chính phủ hỗ trợ về tài chính cũng như hành chính. 
• Xã hội quốc tế: Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục bậc cao nhằm thúc đẩy hợp tác, giao lưu quốc tế trong giáo dục đại học.
o Cần một hệ thống nhận định tương hỗ giữa các quốc gia trong việc phát triển giao lưu chương trình, giao lưu giữa các trường đại học trong xã hội quốc tế. Qua đó mở rộng tính quốc tế của giáo dục đại học và thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực trong nước cũng như ngoài nước.

Trên đây là cách phân loại các trường Đại học ở Hàn Quốc. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp cho các bạn chuẩn bị du học Hàn có những quyết định đúng đắn về ngôi trường mà mình định theo học.

Xem thêm:

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203_1.jpg