THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ CAO HỌC NĂM 2023-Trường Đại Học Gachon

1.Điều kiện tuyển sinh :

-Topik 3 trở lên

-Bắt buộc dấu tím tại Việt Nam

2.Thời gian tuyển sinh :

-Đăng kí online : 05/04-29/04/2022
-Lịch thi Test : 23/04/2022
-Thông báo kết quả : 20/05/2022

3.Học bổng :

-Topik 3 : Giảm 50% học phí

-Topik 4,5 : Giảm 100% học phí 1 học kì

-Topik 6 : Giảm 100% học phí 2 học kì

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203_1.jpg