THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ CAO HỌC NĂM 2022-Trường Đại Học Gachon

1.Điều kiện tuyển sinh :

-Topik 3 trở lên

-Bắt buộc dấu tím tại Việt Nam

2.Thời gian tuyển sinh :

-Đăng kí online : 25/10-5/11/2021

-Hạn nộp hồ sơ : 25/10-5/11/2021

-Xét hồ sơ : 25/10-5/11/2021

-Kết quả : 3/12/2021

3.Học bổng :

-Topik 3 : Giảm 50% học phí

-Topik 4,5 : Giảm 100% học phí 1 học kì

-Topik 6 : Giảm 100% học phí 2 học kì

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203.jpg