THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2023-Trường Đại Shinhan

1.Điều kiện tuyển sinh:

-Topik 3 trở lên

-Hoặc học hết lớp 3 tại trường

2.Thời gian :

-Đăng kí online :

+Đợt 1 : 10/9-14/9

+Đợt 2 : 30/12-3/1/2023

-Nộp hồ sơ gốc :

+Đợt 1 : 24/9/2022

+Đợt 2 : 18/1/2023

-Kết quả :

+Đợt 1 : 13/12-16/12

+Đợt 2 : 3/2-8/2/2023

-Đóng học phí :

+Đợt 1 : 17/12-20/12

+Đợt 2 : 9/2-11/2/2023

3.Học bổng :

-Đỗ : Giảm 40% học phí

-Học sinh học tiếng của trường : Giảm 50%

-Topik 4 : Giảm 50%

-Topik 5 : Giảm 60%

-Topik 6 : Giảm 100%

4.Chuyên ngành chính :

-Thương mại,kinh doanh,Ô tô,truyền thông...

5.Học phí :

-Tùy vào chuyên ngành giao động từ 3.700,000 - 4,800,000 won

 

 

 

 

 

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg