THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2023-Trường Đại Học Yonsei - TOP 1%

 1.Thông tin  tuyển sinh năm 2023

Lịch đăng ký năm 2023

-Lịch đăng kí : 25/07-12/08

-Hạn nộp hồ sơ : 25/07-26/08

-Ngày phỏng vấn : Thông báo sau

-Thông báo kết quả : 14/11/2022

-Nhập học : Dự kiến tháng 3/2023

Trình độ chuyên môn
Sinh viên quốc tế 1. Công dân nước ngoài có bố và mẹ đều là công dân nước ngoài
2. Hoàn thành ít nhất 16 năm giáo dục ở nước ngoài (tương đương với tất cả các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học)

2.Học bổng :

Thông báo sau khi trúng tuyển 

Tên học bổng

Điều kiện

                                    Học bổng

Thời gian trao giải

Học bổng trao đổi hợp tác

Sinh viên quốc tế được các trường đại học giới thiệu hợp tác với Yonsei

Toàn bộ học phí và phí tuyển sinh

Thạc sĩ & Tiến sĩ: 4 học kỳ

Bằng cấp chung: 6 học kỳ

Học bổng lãnh đạo toàn cầu

Sinh viên quốc tế xuất sắc (mới) được đề nghị bởi Cao đẳng / Trường học

* Điểm trung bình tối thiểu để duy trì trong học bổng là 3,3 / 4,3 

Toàn bộ học phí và phí tuyển sinh

Thạc sĩ & Tiến sĩ: 4 học kỳ

Bằng cấp chung: 6 học kỳ

Học bổng sinh viên quốc tế xuất sắc

(I)

Sinh viên quốc tế xuất sắc

Sinh viên hiện tại: Phải có điểm trung bình tối thiểu 3,3 / 4,3 cho học kỳ trước 

Toàn bộ học phí và phí tuyển sinh

1 học kỳ

Học bổng sinh viên quốc tế xuất sắc

(II)

 

Sinh viên quốc tế xuất sắc

Sinh viên hiện tại: Phải có điểm trung bình tối thiểu 3,3 / 4,3 cho học kỳ trước

 

50% học phí và phí tuyển sinh

1 học kỳ

Học bổng sinh viên quốc tế xuất sắc

(III)

 

Sinh viên quốc tế xuất sắc

50% học phí và phí tuyển sinh

Thạc sĩ & Tiến sĩ: 4 học kỳ

Bằng cấp chung: 6 học kỳ

3.Yêu cầu :

-Topik 3 trở lên hoặc học hết lớp 3
-Ngàng y dược Topik 5 trở lên

-Xét hồ sơ 100%

-Phí xét tuyển : 150,000 KRW

-Chấp nhận dấu tím hoặc dấu đỏ

4.Học phí :

-Phí xét tuyển : 150,000 KRW-225,000 KRW

-Học phí chuyên ngành : từ 4.000.000 KRW

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg