THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2023-Trường Đại Học Sunmoon

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2023 :

-Hạn nhận hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ : 08/5-10/5/2023

-Phỏng vấn và test tiếng Hàn : 18/5/2023

-Thông báo trúng tuyển : 31/5/2023

*** Chú ý • Nếu không đăng ký trong thời gian quy định thì có thể bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc hủy bỏ nhập học • Những sinh viên trúng tuyển trong học kỳ trước thì không thể đăng ký truyển sinh trong học kỳ sau • Ngày cuối phải nộp học phí sẽ được thông báo trên Website của trường • Tuyển sinh quốc tế (tùy vào từng khu vực) có thể được thực hiện khác so với quá trình đăng ký ở trên. • Lịch trình trên có thể thay đổi dựa trên thực tế của nhà trường

2.Yêu cầu đăng kí :

-Topik 3 trở lên hoặc đậu kì thi Test hoặc học hết lớp 3 tại trường

-Chấp nhận dấu tím và dấu đỏ

-Có hệ chuyển tiếp năm 2,3

Điều kiện và đối tượng đăng ký Dành cho học sinh đã hoàn thành toàn bộ chương trình học của ít nhất 12 năm tiểu học và trung học cơ sở và đã tốt nghiệp trung học phổ thông (dự kiến) hoặc học sinh có trình độ học vấn tương đương trở lên và cha mẹ đều là người nước ngoài ( Nội dung chi tiết hơn hãy tham khảo ở trang trường )

3.Học bổng :

Đỗ thi Test giảm 40% học phí

Phân loại

Đối tượng nhận học bổng

Nội dung

 

 

Sinh viên năm thứ 1

• Dành cho tất cả các sinh viên quốc tế (Ngoại trừ sinh viên mang quốc tịch Hàn Quốc)

 • Những sinh viên có chứng nhận TOPIK từ cấp 3 trở lên, tùy từng cấp mà được nhận học bổng khác nhau.

 • Những sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh với số điểm như sau (550 TOEFL,, 210 CBT, 80 IBT, 5.5 IELTS, 550 TEPS ) hoặc thay bằng chứng chỉ tiếng Anh quốc gia thì cũng có thể được nhận học bổng

• Sinh viên đậu kỳ thi tiếng do Trường tổ chứ

-Cấp 3 TOPIK Giảm 50% Học phí

-Cấp 4 TOPIK Giảm 55% Học phí

-Cấp 5 TOPIK trở lên Giảm 60% Học phí

-Chứng chỉ tiếng Anh Giảm 50% Học phí

-Đỗ kỳ thi tiếng Hàn do trường tổ chức  Giảm 40% Học phí

Sinh viên từ năm thứ 2 trở đi

• Tùy thuộc vào học lực của kỳ trước mà được nhận mức học bổng khác khau

• Số điểm số học trong học kỳ:

        - Năm 1 năm 2 : từ 12 tín đổ lên

         - Năm 2 năm 3 : từ 15 tín đổ lên

- Năm 4 : từ 12 tín đổ lên

-4.0 trở lên giảm 100% học phí

-Từ 4.0-4.2 giảm 80% học phí

-Từ 3.6-4.0 giảm 60% học phí

-Từ 3.0-3.6 giảm 50% học phí

-Từ 2.5-3.0 giảm 30% học phí

-Từ 2.0-2.5 giảm 10% học phi

-Dưới 2.0 không giảm

 

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203_1.jpg