THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2023-Trường Đại Học Sogang-TOP 1%

1.Lịch nhập học học kì mùa xuân năm 2023

-Hạn nộp hồ sơ online : 10/10-25/11/2022

-Hạn nộp hồ sơ trực tiếp : 10/10-25/11/2022

-Thông báo trúng tuyển : 30/12/2022

-Hạn nộp học phí :Tháng 01/2023

2.Yêu cầu nhập học:

****Điều kiện nộp hồ sơ

-Topik 3 trở lên hoặc học qua lớp 3 tại trường (đại học 4 năm )
-Chấp nhận dấu tím
-Có hệ chuyển tiếp năm 2,3

***Nhập học mới - Học sinh tốt nghiệp trung học (hoặc sinh viên tốt nghiệp dự kiến) ở Hàn Quốc hoặc nước ngoài, hoặc những người có trình độ học vấn tương đương trở lênB.
***Nhập học chuyển tiếp-(1) Chuyển tiếp năm thứ 2 - Ứng viên đã hoàn thành (hoặc dự kiến hoàn thành) 2 học kỳ trở lên (1 năm hoặc lâu hơn) tại một trường đại học 4 năm ở Hàn Quốc hoặc nước ngoài - Sinh viên tốt nghiệp (hoặc sinh viên tốt nghiệp dự kiến) hoặc trường cao đẳng kỹ thuật ở Hàn Quốc hoặc nước ngoài.
-(2) Chuyển tiếp năm thứ 3 - Ứng viên đã hoàn thành (hoặc dự kiến hoàn thành) 4 học kỳ trở lên (2 năm hoặc lâu hơn) tại một trường đại học 4 năm ở Hàn Quốc hoặc nước ngoài - Sinh viên tốt nghiệp (hoặc sinh viên tốt nghiệp dự kiến) hoặc trường cao đẳng kỹ thuật ở Hàn Quốc hoặc ở nước ngoài Ứng viên nước ngoài có cha và mẹ đều là công dân của các quốc gia không phải là Hàn Quốc và đáp ứng các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn giáo dục sau đây về trình độ thông thạo Ngôn ngữ.

◆ Các lưu ý quan trọng đối với các yêu cầu về tính đủ điều kiện
1. Người nộp đơn và cha mẹ của họ chỉ được coi là người nước ngoài khi cả người nộp đơn và cha mẹ của họ đều có quốc tịch nước ngoài trước khi người nộp đơn bắt đầu quá trình giáo dục tương ứng với khóa học trung học tại Hàn Quốc.
2. Công dân Hàn Quốc có hai quốc tịch tại thời điểm nộp đơn không được coi là sinh viên nước ngoài.
3. Đương đơn và cha mẹ của họ là người gốc Hàn Quốc phải nộp các giấy tờ chứng minh họ đã mất quốc tịch Hàn Quốc ngay cả khi họ có quốc tịch nước ngoài và chưa từng sống ở Hàn Quốc. (Việc mất hoặc từ bỏ quốc tịch phải được chứng minh trong các tài liệu với ngày tháng và các chi tiết khác. Ví dụ: giấy chứng nhận quan hệ gia đình, sổ đăng ký điều tra gia đình và việc mất / từ bỏ quốc tịch, v.v.)
4. Cả cha và mẹ của ứng viên Đài Loan phải có quốc tịch nước ngoài ※ Định nghĩa về người nước ngoài: có cha và mẹ đều là người nước ngoài căn cứ vào Điều 29, Đoạn 2, Khoản 6 của Nghị định thi hành của Đạo luật Giáo dục Đại học: Người nước ngoài có cả cha và mẹ đều là người nước ngoài (Nếu cả cha mẹ và học sinh đều có quốc tịch nước ngoài trước khi học sinh bắt đầu quá trình giáo dục tương ứng với khóa học trung học tại Hàn Quốc)
5. Nếu cha mẹ của người nộp đơn đã ly hôn, tính đủ điều kiện về quốc tịch của người nộp đơn được xác định bởi quốc tịch của người giám hộ hợp pháp (cha / mẹ) (Phải nộp các tài liệu bảo mật để chứng minh quyền giám hộ hợp pháp và quyền giám hộ đối với một trong các bậc cha mẹ).
6. Đại học Sogang chỉ chấp nhận chương trình giảng dạy của các trường nước ngoài được phê duyệt hợp pháp bởi quốc gia mà họ trực thuộc.
7. Học sinh là con của một hộ gia đình có cha hoặc mẹ hoặc học sinh không chứng minh được quan hệ gia đình phải nộp (a) (các) tài liệu hỗ trợ để chứng minh rằng học sinh và một trong các phụ huynh là công dân nước ngoài. Nếu không có (các) tài liệu, học sinh sẽ không được chấp nhận.

 3.Học bổng :

-Chọn trong Top 5 thành tích -100% học phí 4 năm phí nhập học (duy trì điểm 2.8-4.3,12 tín)

-Chọn trong Top 5 thành tích -50% học phí 1 năm 

-Chọn trong Top 50% thành tích- Miễn phí nhập học

-Chọn trong số học sinh có Topik 6 - 100% học phí,phí nhập học

- Chọn trong số học sinh có Topik 5 - 50% học phí,phí nhập học

4.Chuyên ngành chính :

-Tâm lí học ,Truyền thông,Tiếng Hàn....

5.Học phí :

-Học phí tùy từng chuyên ngành giao động từ 4.200.000 - 5.400.000 won

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg