THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2023-Trường Đại Học SangJi

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2023

-Hạn nộp hồ sơ online : Tháng 4/2023

-Hạn nộp hồ sơ trực tiếp : Tháng 5/2023

-Nhập học : Cuối tháng 8/2023

2.Yêu cầu đăng kí:

***Đăng ký sinh viên năm nhất: Sinh viên nước ngoài đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và trung học ở nước ngoài
*** Hồ sơ chuyển tiếp: Người nước ngoài (đủ điều kiện nhập học quốc tế hoặc cả bố và mẹ đều là người nước ngoài) đã hoàn thành 2 năm (4 học kỳ) đại học trong nước hoặc nước ngoài hoặc có bằng cao đẳng cơ sở (bao gồm cả sinh viên tốt nghiệp theo lịch trình )

3.Học phí

Đại học

Ngành

Học phí

(Năm đầu)

Học phí (Mỗi học kỳ)

Miễn (Học bổng)

Số tiền phải nộp

Ghi chú

Cao đẳng Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

3,207,000

1,603,500

2,401,500

 

 

 

 

 

Để biết số tiền được miễn, hãy tham khảo quyền lợi học bổng

 

 

 

 

Cao đẳng

Du lịch

 

3,407,000

1,703,500

2,501,500

Truyền thông và Quảng bá văn hóa

 

3,357,000

1,678,500

2,476,500

-Ngôn ngữ và Văn học Anh và Mỹ

-Phúc lợi xã hội

798,000

3,327,000

1,663,500

2,461,500

Quản lý thông tin

 

3,728,000

1,864,000

2,662,000

Khoa học · Giáo dục thể chất

 

 

3,728,000

1,864,000

2,662,000

Kỹ thuật · Nghệ thuật

 

4,218,000

 

2,109,000

2,907,000

4.Học bổng
a) Học bổng: Sinh viên đăng ký quốc tế được miễn 50% học phí, trong trường hợp học đại học liên kết (Chỉ dành cho sinh viên chuyển tiếp) sẽ được miễn một số phần trăm học phí theo thỏa thuận. (Thanh toán đầy đủ phí nhập học)
Tuy nhiên, sinh viên phải duy trì điểm trung bình 70 trong các học kỳ.
b) Loại học bổng và số tiền có thể thay đổi 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg