THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2023-Trường Đại Học Quốc Gia Pukyong

1.Lịch tuyển sinh năm 2023

-Đăng kí online : 17/04-04/05/2023

-Hạn nộp hồ sơ : 17/04-04/05/2023

-Phỏng vấn : Tháng 6/2023

-Kết quả : Tháng 7/2023

 2.Chuyên ngành

Trường Khoa – ngành
Khoa học xã hội và nhân văn
 • Ngôn ngữ & văn hóa Hàn Quốc
 • Ngôn ngữ & văn hóa Anh
 • Ngôn ngữ & văn hóa Nhật
 • Khoa học chính trị – Ngoại giao
 • Giáo dục tiểu học
 • Lịch sử
 • Luật
 • Hành chính công
 • Quốc tế học
 • Đồ họa
 • Thiết kế thời trang
 • Kinh tế
 • Truyền thông đại chúng
Khoa học tự nhiên
 • Thống kê
 • Toán học ứng dụng
 • Vật lý
 • Hóa học
 • Vi sinh học
 • Điều dưỡng
Quản trị kinh doanh
 • Quản trị kinh doanh
 • Thương mại quốc tế
Kỹ Thuật
 • Kiến trúc
 • Kỹ thuật Polymer
 • Luyện kim
 • Cơ khí chế tạo
 • Kỹ thuật hệ thống cơ điện tử
 • Kỹ thuật thiết kế cơ điện
 • Kỹ thuật hệ thống cơ điện lạnh
 • Kỹ thuật hệ thống cơ điện
 • Kỹ thuật hệ thống cơ học
 • Kỹ thuật hệ thống vật liệu
 • Kỹ thuật ứng dụng
 • Kỹ thuật An toàn
 • Kỹ thuật Y sinh
 • Kỹ thuật hiển thị
 • Kỹ thuật Điện tử
 • Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông
 • Kỹ thuật Máy tính
Khoa học thủy sản
 • Quản lý hệ thống sản xuất hàng hải,
 • Khoa học chế tạo hàng hải
 • Khoa học cảnh sát biển
 • Kinh tế hàng hải
 • Kỹ thuật thực phẩm
 • Nuôi trồng thuỷ sản
 • Cơ khí sản xuất hàng hải
 • Sinh học biển
 • Công nghệ sinh học
 • Sức khoẻ thủy sản
Khoa học và Công nghệ Môi trường & Khoa học Biển
 • Kỹ thuật môi trường
 • Kỹ thuật đại dương
 • Hải dương học
 • Khoa học nôi trường trái đất
 • Khoa học môi trường không khí
 • Kỹ thuật tài nguyên năng lượng
 • Hệ thống thông tin không gian
 • Kỹ thuật sinh thái

3.Điều kiện tuyển sinh :

-Topik 3 trở lên

-Dấu đỏ và dấu tím đều được

-Chứng chỉ IELTS,TOEFL

4.Học bổng:

 -Topik 4 : Giảm 40% ( 2 học kì)

- Topik 5,6 : Giảm 100% ( 2 học kì)

5.Học phí :

-Học phí tùy từng chuyên ngành giao động từ 3,400,000 - 4,300,000 won

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg