THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2023-Trường Đại học Quốc gia Kyungpook - TOP 1%

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2023

-Hạn nộp hồ sơ online : Tháng 4/2023

-Hạn nộp hồ sơ trực tiếp : Tháng 5/2023

-Nhập học : Cuối tháng 8/2023

2.Học phí chuyên ngành đại học

Cơ sở đào tạo

Khoa và các chuyên ngành

Học phí đại học Kyungpook

Cơ sở Daegu

Khoa nhân văn

+ Các ngành khác

1,781,000 won

+ Khảo cổ học và nhân loại học

1,828,500 won

Khoa học xã hội

1,819,000 won

Khoa học tự nhiên

2,179,000 won

Sinh thái con người

Hành chính công

1,754,000 won

Kinh tế

Quản trị kinh doanh

Công nghệ thông tin

2,331,000 won

Kỹ thuật

Nông nghiệp và khoa học đòi sống

Kinh tế nông nghiệp

1,781,000 won

2,179,000 won

Các ngành khác

Điều dưỡng

2,240,000 won

Nghệ thuật

2,410,000 won

Cơ sở Sangju

Khoa học công nghệ

Công nghiệp thực phẩm

2,179,000 won

Dịch vụ thực phẩm

Các ngành khác

2,331,000 won

Sinh thái và khoa học môi trường

Môi trường sinh thái

1,781,000 won

Du lịch sinh thái

Các ngành khác

2,179,000 won

3.Học bổng

  • Học bổng dành cho tân sinh viên

+ Sinh viên quốc tế đạt TOPIK 3: giảm 25% học phí kì đầu

+ Sinh viên quốc tế đạt TOPIK 4: giảm 40% học phí kì đầu

+ Sinh viên quốc tế đạt TOPIK 5 trở lên: giảm 80% học phí kì đầu

  • Học bổng kì sau

+ Sinh viên đang theo học đạt TOPIK 4: 500.000 won

  • Học bổng cho sinh viên có thành tích xuất sắc

+ Sinh viên nằm trong top 7% có kết quả học tập tốt nhất trường: giảm 80% học phí

+ Sinh viên nằm trong top 30% có kết quả học tập tốt nhất trường: giảm 20% học phí

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg