THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2023-Trường Đại học Quốc gia Gyeongsang

1.Lịch tuyển sinh năm học 2023

-Hạn hộp hồ sơ online : Tháng 4/2023

-Hạn nộp hồ sơ trực tiếp : Tháng 5/2023

-Phỏng vấn : Tháng 6/2023

2.Học phí

Trường đại học Học phí
Nhân văn 2,044,000
Khoa học xã hội 1,801,000
Khoa học tự nhiên 2,180,000
Quản trị kinh doanh 1,801,000
Kỹ thuật 2,333,000
Khoa học nông nghiệp và đời sống 2,180,000
Pháp luật 1,801,000
Giáo dục 2,180,000
Thuốc thú y 2,671,000
Điều dưỡng 2,180,000
Khoa học biển 2,180,000

3.Học bổng

Đại học quốc gia Gyeongsang Hàn Quốc có các chương trình học bổng như:

– Học bổng dành cho thành tích học tập xuất sắc trong kì thi giữa và cuối mỗi kì, dành cho học sinh đứng thứ nhất của các lớp

– Học bổng TOPIK: Sinh viên có thành tích TOPIK từ cấp 3 trở lên

– Học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong kì thi tuyển sinh Đại học

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg