THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2023-Trường Đại Học nữ Sookmyung

1.Điều kiện tuyển sinh :

-Topik 3 hoặc học xong lớp 4 tại trường 

-Chấp nhận dấu tím

-Có chương trình học bằng Tiếng Anh

2.Thời gian đăng kí :

-Đăng kí online :

+Đợt 1 : 10/03-17/03/2022

+Đợt 2 : 09/05-16/05/2022

-Nộp hồ sơ :

+Đợt 1 : 22/03/2022

+Đợt 2 : 20/05/2022

-Phỏng vấn :

+Đợt 1 : 08/04/2022

+Đợt 2 : 10/06/2022

-Thông báo kết quả :

+Đợt 1 : 19/04/2022

+Đợt 2 : 21/06/2022

-Đóng học phí : Tháng 7/2022

3.Học bổng :

Học bổng theo Topik :

-Topik 3 : Giảm 30% học phí

-Topik 4 : Giảm 40% học phí

-Topik 5 : Giảm 50% học phí

-Topik 6 : Giảm 70% học phí

Học bổng kì sau :

-Điểm 3.5- 3.7 : Giảm 20%

-Điểm 3.7- 4.0: Giảm 30%

-Điểm 4.0 - 4.3: Giảm 50%

4.Học phí :

-Tùy từng chuyên ngành học phí giao động từ 3,470,000 - 5,200,000 won

5.Chuyên ngành chính:

-Kĩ thuật,Luật,Mỹ thuật,Âm nhac....

 

 

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg