THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2023-Trường Đại Học Nữ Dongduk

1.Thông tin  tuyển sinh năm 2023

-Đăng kí online: 22/4/2023

-Đăng kí trực tiếp : 20/5/2023

-Lịch phỏng vấn : 26/6/2023

-Thông báo nhập học : 6/7/2023

2.Hoc phí chuyên ngành trường nữ sinh Dongduk

Hệ đại học

+ Phí xét duyệt: 50.000 won

+ Học phí 6 tháng: 2.400.000 won

+Học phí 1 năm: 4.800.000 won

3.Chính sách học bổng

*******Học bổng TOPIK

+ Sinh viên quốc tế đạt TOPIK 3: giảm 40% học phí kì đầu

+ Sinh viên quốc tế đạt TOPIK 4: giảm 50% học phí kì đầu

+ Sinh viên quốc tế đạt TOPIK 5: giảm 60% học phí kì đầu

******Học bổng kì sau

+ Sinh viên quốc tế điểm GPA từ 2.5 – 3.0: 30% học phí kì sau

+ Sinh viên quốc tế điểm GPA từ 3.0 – 3.5: 50% học phí kì sau

+ Sinh viên quốc tế điểm GPA từ 3.5 – 4.0: 70% học phí kì sau

+ Sinh viên quốc tế điểm GPA từ 4.0 trở lên: 100% học phí kì sau

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg