THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2023-Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2023

-Đăng kí online :
+Đợt 1 : 22/02-03/03
+Đợt 2 : 19/04-28/05
-Lịch nộp hồ sơ :
+Đợt 1 : 22/02-03/03
+Đợt 2 : 19/04-28/05
-Ngày phỏng vấn
+Đợt 1 : 10/04
+Đợt 2 : 26/06
-Thông báo kết quả :
+Đợt 1 : 03/05
+Đợt 2 : 06/07

2.Học phí Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc

Phí đăng ký: 158,000 won

Trường/ Khoa Phí nhập học Học phí Phí bảo hiểm  Tổng
Nhân văn

358,000

3,846,000 81,000 4,285,000
Khoa học tự nhiên 4,413,000 4,852,000
Kỹ thuật 4,829,000 5,268,000
Biên phiên dịch

Thể thao và giải trí quốc tế

4,620,000 5,059,000

3.Học bổng:

Đối tượng

Học bổng

Giá trị

Điều kiện

Số lượng

Sinh viên năm nhất

President

100% học bổng kỳ đầu tiên và phí nhập học Top 5 của lớp

Tối đa 10 học sinh

Vice President

50% học bổng kỳ đầu tiên và phí nhập học

Top 10 của lớp

Tối đa  10 học sinh

Dean of Office of International Affairs

1,000,000 won và phí nhập học

Top 20 của lớp

Tối đa  40 học sinh

HUFS Global A

Miễn phí nhập học

Đã học 2 kỳ tại Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc của trường

Không giới hạn

HUFS Global B

50% học phí cho 1 năm và phí nhập học
 • Đã học 2 kỳ tại Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc của trường
 • Topik 5

HUFS Global Campus

 • 30% học phí 4 năm cho sinh viên năm nhất
 • 30% học phí 2-3 năm cho sinh viên trao đổi
 • Học sinh học tại campus Yongin
 • Điểm học tập từ 80 trở lên

Language Excellence Scholarship A

1,500,000 won

 • TOPIK level 6
 • iBT TOEFL 110 ~ 120
 • IELTS 8.0 ~ 9.0

Language Excellence Scholarship B

700,000 won

 • TOPIK level 5
 • iBT TOEFL 100 ~ 109
 • IELTS 7.0 ~ 7.5

Sinh viên đang học tại trường

GPA Scholarship

700,000 won trở lên cho mỗi kỳ

GPA 3.5 trở lên

Tối đa 100 học sinh mỗi năm

TOPIK 5 & 6

300,000 won ~ 500,000 won/kỳ

Hoàn thành 12 tín chỉ trở lên

Tối đa 100 học sinh mỗi năm

Lưu ý:

 • Sinh viên năm nhất chỉ được nhận học bổng cao nhất nếu dành được 2 học bổng trở lên. 
 • Sinh viên năm nhất có thể kiểm tra học bổng thông qua việc công bố danh sách ứng viên trên trang web và học bổng được đánh giá tại thời điểm nhập học.

3.Yêu cầu :

-Topik 3 trở lên
-Topik 4 (Truyền thông,kinh doanh)
-Bắt buộc dấu tím ở Việt Nam

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg