THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2023-Trường Đại Học Kwangwoon

1.Lịch nhập học học kì thu năm 2023

-Lịch đăng kí :

+Đợt 1 :12/04-28/04/2023

+Đợt 2 : 31/05-16/06/2023

-Hạn nộp hồ sơ : 

+Đợt 1 :12/04-28/04/2023

+Đợt 2 : 31/05-16/06/2023

-Ngày thi Test :

+Đợt 1 :10/05/2023

+Đợt 2 : 28/06/2023

-Thông báo kết quả :

+Đợt 1 :26/05/2023

+Đợt 2 : 14/07/2023

2.Tiêu chuẩn đăng kí:

· Sinh viên và bố mẹ đều mang quốc tịch nước ngoài

· Người có 2 quốc tịch nhưng không mang quốc tịch Hàn Quốc

-Người đã tốt nghiệp (dự kiến) khóa học chính quy 12 năm ở trong và ngoài nước, tương đương với hệ thống đào tạo từ bậc tiểu học đến hết trung học phổ thông của Hàn Quốc

****Điều kiện tuyển sinh:

         -Topik 3 hoặc học xong lớp 3 tại trường
         -Hoặc đỗ kì thi Test
         -Dấu đỏ hay dấu tím đều được

        -Nợ Topik thi test tiếng

3.Học phí :

Phân chia

Lệ phí nhập học (nộp 1 lần vào học kì đầu tiên)

Tiền học phí (một học kì)

Đại học Kỹ thuật Điện tử - Thông tin, Đại học phần mềm tổng hợp , Đại học Kỹ thuật

 

 

     342.000KRW

4.266.000KRW

Đại học Khoa học tự nhiên, Khoa Truyền thông Media

3.753.000KRW

Khoa Văn hóa Đông Bắc Á, Khoa Thương mại quốc tế

3.630.000KRW

Đại học Kinh doanh

3.432.000KRW

Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Luật chính sách

3.244.000KRW

4.Học bổng :

-Đỗ : Giảm 30% học phí

-Học tiếng tại trường : Giảm 50% học phí

-Topik 3 : Giảm 70% học phí

-Topik 4 trở lên: Giảm 80 % học phí

Phân loại

Học bổng

Sinh viên cơ bản

30% học phí

Sinh viên xuất thân từ Trung tâm tiếng Hàn trường Đại học Kwangwoon

50% học phí

Sinh viên có TOPIK 3

70% học phí

Sinh viên có TOPIK 4 trở lên

80% học phí

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg