THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2023-Trường Đại Học Korea

1.Lịch nhập học học kì mùa xuân năm 2023

-Đăng kí online : 10/08-02/09/2022

-Nộp hồ sơ : 10/08-08/09/2022

 -Phỏng vấn : Thông báo sau

 -Thông báo kết quả trúng tuyển: 30/11/2022

 2.Yêu cầu :

-Topik 3 trở lên hoặc có chứng nhận học tiếng ở các trường

 -Chấp nhận dấu tím và dấu đỏ

 3.Phí đăng kí:

-Khoa học & Nhân văn :150.000 KRW
-Nghệ thuật & Thiết kế : 200.000 KRW

4.Học bổng

***Học bổng đầu vào :

-Không Topik : Giảm 20%

-Topik 3 : Giảm 40%

-Topik 4 : Giảm 60%

-Topik 5 : Giảm 70%

-Topik 6 : Giảm 80%

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203_1.jpg