THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2023-Trường Đại Học Konyang

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2023

-Hạn nộp hồ sơ  : Tháng 5- tháng 6/2023

-Phỏng vấn: Tháng 5- Giữa tháng 6/2023

-Đóng học phí : Giữa tháng 6/2023

-Nhập học : cuối tháng 8/2023

2.Yêu cầu
-Có cả cha và mẹ không phải là người Hàn Quốc và đã hoàn thành chương trình giảng dạy thông thường 12 năm ở nước họ
-Số năm trống lhoong quá 2 năm kể từ khi tốt nghiệp
-Có khả năng (tự hoặc bằng cách đảm bảo tài chính) để trang trải học phí và chi phí sinh hoạt tại Hàn Quốc
-Không gặp vấn đề gì khi xin visa du học và nhập cảnh vào Hàn Quốc
-Có ít nhất TOPIK cấp 3

2.HỌC PHÍ

 Phí nhập học: 660.000 won

Khoa ngành Học phí
Khoa học xã hội và Nhân văn 2.868.000 ~ 3.622.000 won
Khoa học tự nhiên 3.340.000 ~ 4.773.000 won
Kỹ thuật 3.340.000 ~ 3.622.000 won
Nghệ thuật & Thể thao 3.340.000 won
Y dược 4.773.000 won

3.Học bổng

  • Học bổng dựa trên kết quả học tập

- GPA 2.5 ~ 2.99: 40% học phí

- GPA 3.0 ~ 3.99: 50% học phí

- GPA: 4.0: 60% học phí

- Sinh viên đứng đầu mỗi năm và GPA 4.0: 100% học phí

  • Học bổng Hàn Quốc toàn cầu

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên quốc tế có kết quả học tập cao tại Hàn Quốc.

Học bổng: 500.000 won/tháng (Lên đến 6.000.000 won/năm)

Điều kiện:

+ Sinh viên quốc tế học tập tại các trường đại học ở Hàn Quốc 

+ Sinh viên phải đạt được ít nhất 80/100 điểm (hoặc GPA 3.0) trong suốt tất cả các bài kiểm tra học kỳ

+ Sinh viên có TOPIK 3 trở lên

+ Sinh viên có thành tích hoạt động ngoại khóa xuất sắc, giải thưởng và bằng cấp đặc biệt khác

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg