THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2023-Trường Đại học Hongik - TOP 1%

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2023 :

-Hạn nộp hồ sơ online : Tháng 4/2023

-Hạn nộp hồ sơ trực tiếp : Tháng 5/2023

2. Học phí :

Campus Ngành học Học phí
(Đã bao gồm phí nhập học)
Seoul + Nhân văn 4,450,000 KRW
+  Khoa học
+ Nghệ thuật
5,518,000 KRW
Sejong + Nhân văn 4,446,000 KRW
+ Khoa học
+ Nghệ thuật
5,516,000 KRW

 3. Học bổng

 

Học sinh nước ngoài, theo đó cả cha và mẹ đều là người nước ngoài sẽ được trao học bổng Hongik Global như sau:

Học kỳ đầu tiên: 900.000 KRW được trao cho tất cả sinh viên trừ sinh viên theo học trường Cao đẳng Kiến trúc và Cao đẳng Mỹ thuật

GPA kỳ trước Học bổng
4.0 trở  lên 100%
từ 3.5 và dưới 4.0 80%
từ 3.0 và dưới 3.5 60%
từ 2.5 và dưới 3.0 40%
từ 2.0 đến 2.5 1,200,000 KRW

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg