THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2023-Trường Đại Học Hanyang ERICA Campus- TOP 1%

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2023

-Lịch đăng kí online: 02/03-05/04/2023

-Hạn hộp hồ sơ  : 02/03-12/04/2023

 -Kết quả : 16/06/2023

-Đóng học phí : 07/2023

 -Nhập học : Tháng 9/2023

2.Điều kiện tuyển sinh :

-Topik 4 hoặc học xong lớp 4 tại trường

-Hoặc đỗ kì thi Test

-Chấp nhận dấu tím hoặc dấu đỏ

3.Học bổng Đại học :

Topik 5 : Giảm 50% học phí

-Topik 6 : Giảm 100% học phí

-Học xong lớp 5 tại trường : Giảm 50% học phí

-Học xong lớp 6 tại trường : Giảm 100% học phí

Loại học bổng

Điều kiện

Chi tiết

Học bổng đầu vào

(Kỳ học đầu tiên)

Top 2% Sinh viên có thành tích đầu vào tốt nhất

100% học phí

Top 2-3% Sinh viên có thành tích đầu vào tốt nhất

70% học phí

Top 3-10% Sinh viên có thành tích đầu vào tốt nhất

50% học phí

Top 10-55% Sinh viên có thành tích đầu vào tốt nhất

10% học phí

Học bổng sau khi nhập học (Áp dùng cho các kỳ học)

GPA 4.0 trở lên

70% học phí

GPA 3.5 – 4.0

50% học phí

GPA 3.0 – 3.5

30% học phí

Đối với sinh viên quốc tế năm nhất tham giá Khóa học Chuyên sâu cho sinh viên quốc tế ÍC, học bổng dựa trên GPA 3.0 – 3.5 ( Giảm 30% học phí) sẽ không được áp dụng

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg