THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2023-Trường Đại Học Catholic Pusan

1.Lịch tuyển sinh học kì mùa thu năm 2023:

-Đăng kí online :23/05-10/06/2023

-Phỏng vấn : 16/06/2023

-Kết quả : 27/06/2023

2.Điều kiện tuyển sinh :

-Topik 3 trở lên

-Học xong lớp 3 tại trường

-Dấu tím hoặc dấu đỏ đều được

3.Học bổng :

-Nợ Topik : Giảm 40% học phí

-Topik 2 : Giảm 40% học phí

-Topik 3,4 : Giảm 50% học phí

-Topik 5,6 : Giảm 50% học phí

4.Học phí :
-Học phí giao động từ 2,900,000 - 3,500,000 won tùy từng chuyên ngành

5.Chuyên ngành chính :

-Điều dưỡng,kĩ thuật,khoa học xã hội....

 

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203_1.jpg