THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2023-Trường Cao đẳng khoa học và công nghệ Gyeonggi

1.Điều kiện tuyển sinh :

-Topik 3 trở lên Hoặc học xong lớp 3

-Dấu tím hay đỏ đều được

2.Lịch tuyển sinh :

-Hạn nộp hồ sơ :

+Đợt 1 : 8/11-22/11/2021

+Đợt 2 : 30/12/2021-12/1/2022

+Đợt 3 : 13/1-28/2/2022

-Phỏng vấn :

+Đợt 1 : 8/12-10/12/2021

+Đợt 2 :26-28/1/2022

+Đợt 3 : Thông báo sau

-Thông báo trúng tuyển :

+Đợt 1 : 6/12/2021

+Đợt 2 :8/2/2022

+Đợt 3 : Thông báo sau

-Đóng học phí :

+Đợt 1 : 17/12-20/12/2021

+Đợt 2 :8-11/2/2022

+Đợt 3 : Thông báo sau

3.Học bổng :

-Đậu : 40%

-Topik 3 : Giảm 40% học phí + 40% kí túc xá

-Topik 4 : Giảm 40% học phí + 80% kí túc xá

-Topik 5,6 : Giảm 40% học phí + 100% kí túc xá

4.Chuyên ngành :

-Chuyên ngành chính : Kĩ thuật hóa môi trường,Hệ thống kinh doanh thông minh

5.Học phí :

Học phí giao động từ 2,910,000 - 3,317,000 won từng chuyên ngành

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg