THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2023-Korea Aerospace University

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2023

-Hạn nộp hồ sơ online : 19/4/2023

-Hạn nộp hồ sơ trực tiếp : 30/4/2023

-Thông báo kết quả trúng tuyển : 2/7/2023

-Đóng học phi : 10/7-16/7/2023

-Nhập học: 30/8/2023

2.Điều kiện

■ Sinh viên năm nhất Ứng viên thành công phải đáp ứng cả A và B dưới đây hoặc chứng minh rằng họ đã hoàn thành một chương trình giáo dục tương đương theo các quy định liên quan. A. Người nộp đơn và cả cha mẹ phải có quốc tịch không phải là công dân Hàn Quốc (Trước khi người nộp đơn bắt đầu chương trình trung học, cả cha mẹ và người nộp đơn phải có quốc tịch không phải là công dân Hàn Quốc). B. Người nộp đơn phải là một sinh viên quốc tế đã hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành khóa học trung học ở nước ngoài. Ngoài ra, người nộp đơn phải là một sinh viên quốc tế đã hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành khóa học trung học trong một trường học nước ngoài ở Hàn Quốc.

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg