THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2023-Đại học Chungwoon---TOP 1%

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2023

-Đăng kí online:

+Đợt 1 :02/05-13/05/2023

+Đợt 2 :27/06-08/07/2023

-Hạn nộp hồ sơ 

+Đợt 1 :02/05-13/05/2023

+Đợt 2 :27/06-08/07/2023

-Lịch phỏng vấn : Thông báo sau

-Thông báo kết quả :

+Đợt 1 :23/06/2023

+Đợt 2 :22/07/2023

2.Chuyên ngành và học bổng :

 • Phí nhập học: 308,000 KRW
Trường Khoa Học phí (1 kỳ)

Hongseong Campus

Phát thanh & Nghệ thuật
 • Âm nhạc
 • Âm nhạc ứng dụng
4,133,000 KRW
 • Diễn xuất
 • Nhạc kịch
 • Quản lý & Hoạch định nghệ thuật trình diễn
 • Phát thanh & film
 • Truyền thông đa phương tiện
3,794,000 KRW
Khách sạn & Du lịch
 • Quản trị khách sạn
 • Quản trị du lịch
3,142,000 KRW
 • Quản trị nấu nướng khách sạn
 • Quản trị dịch vụ hàng không
3,794,000 KRW
Công nghệ sáng tạo
 • Thiết kế không gian
 • Thiết kế thời trang
3,794,000 KRW
 • Công nghệ & doanh nhân tích hợp
 • Thiết kế sân khấu
3,840,000 KRW
Truyền thông toàn cầu
 • Tiếng Anh
 • Trung Quốc học
 • Việt Nam học
3,142,000 KRW
Sức khỏe & phúc lợi & điều dưỡng
 • Phúc lợi xã hội
3,142,000 KRW
 • Điều dưỡng
 • Khoa học thực phẩm & dinh dưỡng
3,794,000 KRW

3.Học bổng :

Học bổng Điều kiện
Học bổng dành cho SV quốc tế nhập học SV quốc tế hoàn thành ít nhất 2 kỳ khóa học tiếng, đạt được TOPIK 3 trở lên và nhập học đại học: 300,000 KRW
Học bổng đại học (học kỳ đầu)
 • TOPIK 2: giảm 30% học phí
 • TOPIK 3: giảm 40% học phí
 • TOPIK 4: giảm 50% học phí
 • TOPIK 5: giảm 60% học phí
 • TOPIK 6: giảm 100% học phí
Học bổng đại học (học kỳ 2 trở đi) Dựa vào điểm GPA của kỳ trước

 

 • 2.0 – 2.5: giảm 20% học phí
 • 2.5 – 3.0: giảm 30% học phí
 • 3.0 – 3.5: giảm 40% học phí
 • 3.5 – 4.0: giảm 50% học phí
 • 4.0 – 4.5: giảm 70% học phí

4. Điều kiện :

 • Đậu kì thi Test
 • Bằng TOPIK 2 trở lên (Người nhập học với TOPIK 2 bắt buộc phải học chương trình học tiếng 300 giờ trong thời gian 1 năm)
 • Chứng minh tài chính lên chuyên ngành 10,000$ đối với học sinh học tiếng tại trường
 • Chấp nhận dấu tím và dấu đỏ

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg