THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2022-Trường Đại Học Sejong

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2022

-Hạn nộp hồ sơ online : 

+Đợt 1 : 28/03-11/04/2022

+Đợt 2 : 09/05-23/05/2022

+Đợt 3 : 07/06-13/06/2022

-Hạn nộp hồ sơ trực tiếp : 

+Đợt 1 : 28/03-22/04/2022

+Đợt 2 : 09/05-27/05/2022

+Đợt 3 : 07/06-13/06/2022

-Thông báo trúng tuyển : 

+Đợt 1 : 09/06/2022

+Đợt 2 : 30/06/2022

+Đợt 3 : 07/07/2022

-Hạn nộp học phí : 11/07-15/07/2022

 2.Yêu cầu và lưu ý khi nộp hồ sơ

a.Yêu cầu nộp hồ sơ:

Thảo mãn 1 trong các tiêu chí sau:

-Topik 4 với chuyên ngành tiếng Hàn,QTKD,truyền thông còn lại là Topik 3

-Vượt qua bài thi test của trường

-Giấy chứng nhận học qua lớp 4 tại trường Sejong với chuyên ngành tiếng Hàn,QTKD,truyền thông còn lại là giấy chứng nhận học xong lớp 3

b.Lưu ý khi nộp hồ sơ:

1. Tất cả các tài liệu phải được nộp trong thời gian nộp đơn. Sau thời hạn nộp hồ sơ không được (trừ trường hợp nộp hồ sơ với giấy chứng nhận tốt nghiệp dự kiến).
2. Bất kỳ tài liệu nào không phải bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Hàn hoặc tiếng Anh và có công chứng.
3. Thông báo cá nhân về sự xuất hiện của các tài liệu và tài liệu không đủ không được cung cấp. Nếu tất cả các tài liệu không
nộp trong thời hạn nộp hồ sơ, sẽ bị loại do không đáp ứng được yêu cầu nộp hồ sơ.
4. Về nguyên tắc, tất cả các tài liệu nộp hồ sơ phải được nộp ở khổ A4. Đặc biệt, bản sao hộ chiếu không nên cắt và gửi.
5. Hộ chiếu của bạn phải là hộ chiếu có đủ ngày hết hạn tại thời điểm nhập học, và đương đơn là
chịu trách nhiệm về những bất lợi như việc chậm visa do thay đổi (gia hạn) hộ chiếu.
6. Không cần nộp thêm ảnh của người nộp đơn nếu được tải lên trực tuyến khi nộp đơn trực tuyến.
7. Thành tích của ứng viên, chẳng hạn như danh mục đầu tư, hình ảnh công việc và tài liệu ghi âm, là 'định dạng miễn phí' và
CISS sẽ không nhận các câu hỏi liên quan đến mẫu đơn của ứng viên.
8. Những sinh viên được chấp nhận đánh giá sơ bộ đáp ứng yêu cầu về trình độ ngôn ngữ sau này nên xác nhận
danh sách các tài liệu cần thiết với CISS trước khi nộp (Thư chấp nhận sơ bộ, giấy chứng nhận tham dự của
Trung tâm Giáo dục Quốc tế của Đại học Sejong, v.v. sẽ được yêu cầu.).
※ Các lưu ý quan trọng liên quan đến công chứng, Chứng thực Đại sứ quán và các tài liệu Apostille
1. Tất cả các tài liệu được công chứng / chứng thực đại sứ quán / apostille phải được lưu giữ tại quốc gia mà các tài liệu đó
cấp.
2. Bất kỳ tài liệu nào không phải bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Hàn hoặc tiếng Anh và có công chứng. Các công chứng phải được tổ chức tại quốc gia mà các tài liệu được ban hành.
3. Trừ khi được nêu là "bản sao", tất cả các tài liệu trên phải là bản gốc. Trong trường hợp tài liệu không được phép cho
cấp lại hoặc giấy tờ gốc không có, bản sao công chứng có thể được chấp nhận.

 3.Phí nhập học và học phí :

- Phí đăng ký: 120.000 KRW - Rút đơn và hoàn lại phí đăng ký
A. Đối với trường hợp rút đơn trước ngày hết hạn nộp đơn, sẽ được hoàn lại toàn bộ phí nộp đơn. Thu hồi
không được phép nộp đơn sau ngày hết hạn nộp đơn và phí nộp đơn không được hoàn lại trừ khi có
trong số các lý do có thể chấp nhận được của SU để hoàn lại tiền được đáp ứng.
B. Các lý do có thể chấp nhận để hoàn lại tiền: Bất kỳ lý do nào không liên quan đến người nộp đơn hoặc bên ngoài của người nộp đơn
kiểm soát, bao gồm cả một thảm họa tự nhiên, việc người nộp đơn phải nhập viện hoặc bị thương do tai nạn và sai lầm của SU,
được coi là chấp nhận được.
※ Trong trường hợp tất cả hoặc bất kỳ tài liệu bắt buộc nào không được nộp hoặc ứng viên bị loại, ứng viên sẽ không đạt
nhập học và ứng dụng không được hoàn lại.

Học phí

Phân loại

Phí nhập học

Học phí

Phí bảo hiểm

Tổng

Nghệ thuật tự do; Khoa học Xã hội;

Quản trị kinh doanh;

quản lý khách sạn và du lịch

 

 

     354,000won

 

 

3,966,000won

 

-Nam :51,000won

-Nữ: 57,900won

 

-Nam:4,371,000won

-Nữ :4,377,900won

Khoa học tự nhiên; Giáo dục thể chất

     354,000won

4,723,000won

-Nam: 51,000won

–Nữ: 57,900won

-Nam:5,128,000won

-Nữ:5,134,900won

Khoa học đời sống;

Thiết bị điện tử &

Kỹ thuật thông tin;

 Phần mềm và Công nghệ ;

Kỹ thuật

   

 

     354,000won

 

 

5,452,000won

 

 

-Nam: 51,000won

–Nữ: 57,900won

 

 

-Nam:5,857,000won

-Nữ:5,863,900won

Nghệ thuật (không bao gồm PE)

     354,000won

5,498,000won

-Nam: 51,000won

 -Nữ: 57,900won

-Nam:5,903,000won

-Nữ:5,909,900won

4.Học bổng : 

-Topik 3 : Giảm 30% học phí 
-Topik 4 : Giảm 50% học phí 
-Topik 5 : Giảm 70% học phí 
-Topik 6 : Giảm 100% học phí 

-Học bổng duy trì : 20%-50% tùy vào điểm kì trước

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg