THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2022-Trường Đại Học nữ Sookmyung

1.Điều kiện tuyển sinh :

-Topik 3 hoặc học xong lớp 4 tại trường 

-Chấp nhận dấu tím

-Có chương trình học bằng Tiếng Anh

2.Thời gian đăng kí :

-Đăng kí online :

+Đợt 1 : 10/11-17/11/2021

+Đợt 2 : 5/1-12/1/2022

-Nộp hồ sơ :

+Đợt 1 : 24/11/2021

+Đợt 2 : 14/1/2022

-Thông báo kết quả :

+Đợt 1 : 25/12/2021

+Đợt 2 : 27/1/2022

-Đóng học phí : Tháng 1/2022

3.Học bổng :

-Topik 3 : Giảm 30% học phí

-Topik 4 : Giảm 40% học phí

-Topik 5 : Giảm 50% học phí

-Topik 6 : Giảm 70% học phí

4.Học phí :

-Tùy từng chuyên ngành học phí giao động từ 3,470,000 - 5,200,000 won

5.Chuyên ngành chính:

-Kĩ thuật,Luật,Mỹ thuật,Âm nhac....

 

 

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203.jpg