THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2022-Trường Đại Học Nữ Seoul

1.Lịch nhập học học kì mùa xuân năm 2023

-Lịch đăng kí online : 08/11-24/11/2022
-Nộp hồ sơ gốc :08/11-24/11/2022

-Thông báo kết quả : Thông báo sau

-Đóng học phí : 01/2023

2.Học phí

Phân loại trường đại học Phí đăng kí Học phí
Sinh viên năm nhất Cao đẳng Nhân văn, Cao đẳng Khoa học Xã hội Khoa Tự trị Chuyên ngành
(Khoa học Xã hội và Nhân văn)
599,000 won
(thanh toán một lần cho lần đầu tiên khi nhập học)
3.490.000 KRW
Cao đẳng Khoa học Tự nhiên, Cao đẳng Thông tin và Truyền thông, Khoa
Tự trị (Khoa Tự nhiên)
KRW 4.189.000
Cao đẳng Nghệ thuật KRW 4,886,000
chuyển khoản Đại học Nhân văn, Đại học Khoa học Xã hội 3,365,000 won
Cao đẳng Khoa học Tự nhiên (trừ Toán và Giáo dục Thể chất) KRW 4.037.000
Khoa Toán học KRW 3.928.000
Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông KRW 4.037.000
Cao đẳng Nghệ thuật KRW 4.711.000

3.Yêu cầu:

-Topik 3 trở lên
-Học xong lớp 3 tại trường
-Dấu đỏ hoặc dấu tím đều được

4.Học bổng:

***Sinh viên mới nhập học

-Đậu vào trường : 50%
-Topik 4 : Học bổng 50% + 1.000.000 won
-Topik 4 : Học bổng 50% + 1.500.000 won
-Topik 4 : Học bổng 50% + 2.000.000 won


Phân loại Yêu cầu Nội dung Nhận xét
sinh viên năm nhất Tuyển chọn xuất sắc Giảm 50% học phí Giới hạn trong học kỳ đầu tiên
Thành thạo tiếng Hàn
(TOPIK)
Cấp độ 6 Giảm 50% học phí + 2 triệu won hỗ trợ sinh hoạt
Cấp 5 Giảm 50% học phí + 1,5 triệu won phí sinh hoạt
Cấp 4 Giảm 50% học phí + 1 triệu KRW chi phí sinh hoạt
Hoàn thành Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc Giảm 50% phí quản lý ký túc xá quốc tế Áp dụng trong 1 năm
sinh viên
Chủ sở hữu bảo hiểm y tế đã hoàn thành ít nhất 14 tín chỉ trong học kỳ trước
Giảm 30% ~ 100% học phí tùy theo hạng Thanh toán trước học kỳ 8
Người giữ TOPIK (Cấp 4 ~ 6)
Miễn thêm 5% trong trường hợp đạt được trình độ cao hơn mức đã đạt được trước đó trong kỳ nhập học
Mỗi nguồn cung cấp nước được giới hạn
một lần trong mỗi học kỳ

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg