THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2022-Trường Đại học nữ HanYang

1.Lịch nhập học học kì mùa xuân năm 2022

-Thời gian nộp hồ sơ: 13/9-30/10/2021
-Lịch phỏng vấn: Thông báo sau
-Thông báo trúng tuyển: Tháng 12/2021

2.Học phí và phí nhập học

*Phí nhập học: 30,000 KRW (nộp online cũng bao gồm phí này)

*Học phí:

Ngành

Học phí

Phí nhập học(Chỉ phải trả  học kỳ đầu tiên)

Tổng

Công nghệ

KRW 3,261,000

KRW 456,000

KRW 3,717,000

Khoa học Tự nhiên

KRW 3,261,000

KRW 456,000

KRW 3,717,000

Quản lý y tế công cộng

KRW 3,078,000

KRW 456,000

KRW 3,534,000

Khoa học xã hội và nhân văn

KRW 2,665,000

KRW 456,000

KRW 3,121,000

Nghệ thuật & Thể thao

KRW 3,261,000

KRW 456,000

KRW 3,717,000

Âm nhạc

KRW 3,528,000

KRW 456,000

KRW 3,984,000

 3.Học bổng :

-Topik 5 : Giảm 50%

-Topik 6 : Giảm 100%

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203_1.jpg