THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2022-Trường Đại Học Korea

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2021

-Nộp hồ sơ : 

+Đợt 1 : 18/04-29/04/2022

+Đợt 2 : 13/06-23/06/2022

-Phỏng vấn :

+Đợt 1 : 14/05/2022

+Đợt 2 : 02/07/2022

 -Thông báo kết quả trúng tuyển:

+Đợt 1 : 27/05/2022

+Đợt 2 : 11/07/2022

2.Yêu cầu :

-Topik 3 trở lên hoặc học xong lớp 3 hoặc đỗ kì thi Test

 -Chấp nhận dấu tím và dấu đỏ

-Có hệ chuyển tiếp năm 2,3

-Người nộp đơn phải hoàn thành chương trình giáo dục thường xuyên tiểu học và trung học cơ sở, tương đương từ Lớp 1 đến Lớp 12

trong hệ thống giáo dục của Hàn Quốc, ở Hàn Quốc hoặc ở nước ngoài.
- Việc hoàn thành các kỳ thi kiểm tra trình độ và các chương trình như GED, giáo dục tại nhà, các khóa học trực tuyến hoặc trường ngoại ngữ, v.v. từ cấp tiểu học, trung học đến cao hơn không được coi là tương đương với chương trình học thông thường.

3.Phí đăng kí:

-Khoa học & Nhân văn :150.000 KRW
-Nghệ thuật & Thiết kế : 200.000 KRW

4.Học bổng

***Học bổng đầu vào :

-Không Topik : Giảm 20%

-Topik 3 : Giảm 40%

-Topik 4 : Giảm 60%

-Topik 5 : Giảm 70%

-Topik 6 : Giảm 80%

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%209.jpg