THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2022-Trường Đại Học Kookmin - TOP 1%

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2022

-Lịch đăng kí online :

+Đợt 1 : 28/03-21/04/2022

+Đợt 2 : 25/04-02/06/2022

+Đợt 3 : 06/06-07/07/2022
-Lịch đăng kí  thi Test/Phỏng vấn :

+Đợt 1 : 26/03/2022

+Đợt 2 : 30/04/2022

+Đợt 3 : 18/06/2022
-Thông báo kết quả :

+Đợt 1 : 17/05/2022

+Đợt 2 : 07/05/2022

+Đợt 3 : 02/08/2022

2.Học bổng:

Học bổng mới (dành cho sinh viên mới) 

-Topik 3 : 30%  học phí

-Topik 4 : 50%  học phí

-Topik 5 : 70%  học phí
-Topik 6 : 100% học phí

Học bổng dựa trên trình độ tiếng Hàn (tiêu chuẩn TOPIK) hoặc trình độ tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL)

Tên học bổng Tiêu chuẩn chất lượng Tỷ lệ thanh toán
Học bổng đặc biệt đầu vào mới (xuất sắc cho người nước ngoài)
 • Người giữ TOPIK cấp 6
 • Người có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 8.0 trở lên
100% học phí
Học bổng đặc biệt đầu vào mới (người nước ngoài xuất sắc)
 • Người giữ TOPIK cấp 5
 • Người có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 7.5 trở lên
70% học phí
Học bổng đặc biệt đầu vào mới (1 người nước ngoài)
 • Người giữ TOPIK cấp 4
 • Người có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 7.0 trở lên
50% học phí
Học bổng đặc biệt đầu vào mới (2 người nước ngoài)
 • Người giữ TOPIK cấp 3
 • Người có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 trở lên
30% học phí
Học bổng đặc biệt đầu vào mới (3 loại dành cho người nước ngoài)
 • Các học sinh có cha mẹ khác Học sinh được nhận là sinh viên năm nhất để sàng lọc đặc biệt cho người nước ngoài
20% học phí

Học bổng Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc của Đại học Kookmin

Tên học bổng Tiêu chuẩn chất lượng Tỷ lệ thanh toán
Học bổng của Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc (học kỳ 1)
 • Đã đăng ký học kỳ đầu tiên của Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc
100% học phí
Học bổng Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc (học kỳ 2)
 • Những người đã đăng ký trên 2 học kỳ tại Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc
70% học phí

Học bổng xuất sắc TOPIK

Mức thu nhận TOPIK Cấp 4 Cấp 5 Cấp độ 6
Số tiền thanh toán học bổng 1 triệu won 1,5 triệu won 2 triệu won

 3.Yêu cầu :

-Topik 3 trở lên

-Đậu kì thi Test/Học hết khóa tiếng tại trường
-Dấu tím và dấu đỏ đều được

-Có hệ chuyển tiếp năm 2-3

4.Chuyên ngành chính :

-Quản trị kinh doanh,Kĩ thuật,Thiết kế,Kiến trúc,Nghệ thuật....

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg