THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2022-Trường Đại học Khoa học Công nghệ Seoul

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2022

-Hạn nộp hồ sơ online : 

+Đợt 1 : 04/04-22/04/2022

+Đợt 2 : 27/06-01/07/2022

-Phỏng vấn:

+Đợt 1 : Cuối tháng 5/2022

+Đợt 2 : Giữ tháng 7/2022

-Thông báo trúng tuyển: 

+Đợt 1 : Đầu tháng 6/2022

+Đợt 2 : Cuối tháng 7/2022

2.Học bổng:

– Học bổng đại học: Chỉ áp dụng với học kì đầu tiên

Yêu cầu Chi tiết
TOPIK cấp 4 hoặc TOEFL iBT 80
+  Kết quả đánh giá hồ sơ: Loại B trở lên
50% học phí
TOPIK cấp 5 or TOEFL iBT 90
+  Kết quả đánh giá hồ sơ: Loại B trở lên
Toàn bộ học phí
TOPIK cấp 6 hoặc TOEFL iBT 100
+  Kết quả đánh giá hồ sơ: Loại A trở lên
Toàn bộ học phí và phí ăn ở

Từ kì thứ 2 trở đi, học bổng sẽ được trao dựa trên thành tích của kì học trước đó.

3.Học phí:

Hệ đào tạo Chuyên ngành đào tạo Học phí
ĐẠI HỌC Ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn 2,362,940 KRW/ kỳ
Ngành Kỹ thuật

 

Công nghệ sinh học và năng lượng

Kỹ thuật Truyền thông và Thông tin

 

 

2,770,210 KRW /kỳ

Ngành Nghệ thuật và Thiết kế 2,815,710 KRW/kỳ
Ngành Kiến trúc 2,815,710 KRW/kỳ
Ngành Kinh doanh và Công nghệ Quản trị Kinh doanh 2,362,940 KRW/kỳ
Kỹ thuật Hệ thống thông tin vàCông nghiệp 2,795,480 KRW/kỳ
SAU ĐẠI HỌC Các chuyên ngành trên Từ 3,280,000 đến 3,987,000 KRW/ kỳ

 

4.Điều kiện tuyển sinh :

-Topik 3 trở lên hoặc học hết lớp 4 tại trường

-Dấu tím hay dấu đỏ đều được

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203_1.jpg