THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2022-Đại Học Konkuk - Top 1%

1.Lịch nhập học học kì mùa xuân năm 2022

-Hạn nộp hồ sơ online : 18/04-06/05/2022

-Hạn nộp hồ sơ trực tiếp :18/04-11/05/2022

-Phỏng vấn : Thông báo sau

-Lịch thi Test : 12/05-17/05/2022

-Thông báo trúng tuyển : 24/06/2022

2.Học phí :

Ngành

Học phí

Phí nhập học(Chỉ phải trả  học kỳ đầu tiên)

Tổng

KHOA HỌC TỰ NHIÊN / MÔI TRƯỜNG/ VẬT LÝ

6,066,000 KRW

   1,015,000 KRW

   7,081,000 KRW

KỸ THUẬT / MỸ THUẬT

7,078,000 KRW

   1,015,000 KRW

8,093,000 KRW

THUỐC THÚ Y

7,725,000 KRW

  1,015,000 KRW

8,740,000 KRW

Khoa học xã hội và nhân văn

Công nghệ Giáo dục

Công nghiệp tiên tiến

 5,057,000 KRW

 

6,066,000 KRW

 

   1,015,000 KRW

6,072,000 KRW

 

  7,081,000 KRW

THUỐC CHỮA BỆNH

8,596,000 KRW

   1,015,000 KRW

9,611,000 KRW

3.Yêu cầu:

-Topik 3 trở lên
-Học qua lớp 3 của trường
-Hoặc đỗ kì thi Test

-Chấp nhận kết quả thi Topik kì 81

4.Học bổng :

-Đỗ kì thi Test 10-20%

-Topik 3 : 30%
-Topik 4 : 40%
-Topik 5 : 50%
-Topik 6 : 60%

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg