THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2021-Trường Đại Học Seoul - TOP 1%

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2021

-Hạn nộp hồ sơ online : 5/4-14/4/2021

-Hạn nộp hồ sơ trực tiếp : 15/4-27/4/2021

-Phỏng vấn : 25/5/2021

-Thông báo trúng tuyển : 18/6/2021

-Hạn nộp học phí : 19/7-23/7/2021

-Giấy chứng nhận nhập học: 28/7-6/8/2021

-Lịch nhập học : Cuối tháng 8

2.Học bổng :

a. Học bổng toàn phần được cấp cho 10% sinh viên quốc tế hàng đầu, những người được lựa chọn nghiêm ngặt theo cấp bậc học vấn của họ.

b. Học bổng nửa học phí được cung cấp cho 20% sinh viên quốc tế hàng đầu, những người được lựa chọn nghiêm ngặt theo cấp bậc học tập của họ.

※ Người nhận học bổng ngoại quốc không đủ điều kiện nhận học bổng toàn phần hoặc nửa học phí

3.Yêu cầu :

Sinh viên quốc tế 1. Công dân nước ngoài có bố và mẹ đều là công dân nước ngoài
2. Hoàn thành ít nhất 16 năm giáo dục ở nước ngoài (tương đương với tất cả các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học)

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203.jpg