THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2021-Trường Đại học quốc tế Hanbat

1.Lịch nhập học năm 2021

-Hạn nộp hồ sơ online : 7/1-11/1/2021

-Hạn nộp hồ sơ trực tiếp : 7/1-11/1/2021

-Phỏng vấn : 22/1/2021

-Chứng chỉ nhập học : 5/2/21021

-Đóng học phí : 8/2-10/2/2021

2.Học bổng

Loại học bổng

Yêu cầu

Chi tiết học bổng

 

Học sinh mới nhập học

Loại A

Học sinh có topik 5 trở lên

Giảm 50% học phí cho kì đầu tiên

Loại B

Học sinh có topik 4 trở lên

Giảm 30% học phí cho kì đầu tiên

Loại C

Học sinh có topik 3 trở lên

Giảm 20% học phí cho kì đầu tiên

 ***Sinh viên đang học:

Loại A: Sinh viên có GPA từ 3.7 trở lên vào cuối kỳ : giảm toàn bộ học phí

Loại B: Sinh viên có GPA từ 3.4 đến 3.7 vào cuối kỳ : giảm 50% học phí

Loại C: Sinh viên có GPA từ 3.0 đến 3.4 vào cuối kỳ : giảm 30% học phí

3.Chuyên ngành

Trường Chuyên ngành Học phí
Đại học Kinh tế thương mại -Kinh tế

 

-Quản trị kinh doanh

-Kế toán

1.824.000won/kỳ
Đại học Khoa học và Nhân văn -Tiếng Nhật Bản

 

-Tiếng Anh

-Nghệ thuật tự do

-Thiết kế công nghiệp

1.988.500won/kỳ
Đại học Kỹ thuật -Kỹ sư Điện-Điện tử

 

-Kỹ sư máy tính và thông tin

-Kỹ sư cơ khí

-Kỹ sư kiến trúc

-Kỹ sư ứng dụng hóa học và công nghệ sinh học

2.350.040won/kỳ

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg